Engelliler Açısından 2022 Yılı İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması (E-Yaklaşım)

Yazar: Altar Ömer ARPACI*
E-Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356
I- GİRİŞ
Bina vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenmiştir; daimi ve geçici muafiyetlerı Kanun’un 4 ve 5. maddelerinde, verginin nispeti ise 8. maddesinde belirlenmiştir.
Emlak Vergisinin mevzuu Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Emlak Vergisi Kanunu hükümlerin…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN