e-Ticaret Siteleri ve Uygulamalar Üzerinden Yapılan Satışlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Mehmet YILDIRIM*
E-Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356
I- GİRİŞ
Günümüz dünyasındaki değişim ile küreselleşmenin etkisi de gözönüne alındığında ticari hayatın seyrinde de her geçen gün yeni bir yüzle karşılaşılmaktadır. Sıradan bir ticari işlemde temelde iki taraf bulunmaktaydı. Alıcı ve satıcı. Mal teslimi ya da hizmet ifası söz konusu oluyordu. Ödeme peşin ya da vadeli. Ticari hayatın kurallarını belirleyen Yasalar, K…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN