Düzeltme Yoluyla Sonradan KDV İadesi Talep Edilmesi Veya İadesi İstenen KDV Tutarının Artırılması

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Ekim 2022 / Sayı: 358

I- GİRİŞ
KDV mükellefleri muhtelif nedenlerle KDV iadesi talep etmeye hak kazanabilmektedirler.
Bu hakların ilgili ayında kullanılmaması veya eksik kullanılması devrolan KDV sorununa veya devrolan KDV’nin daha yüksek olmasına sebebiyet vermektedir.
Mükellefler, devrolan KDV’nin kısmen veya tamamen geçmişteki KDV iade haklarının kullanılmamasından veya eksik kullanılmasından kaynaklandığını anladık…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN