Doğumdan Önce ve Sonra Çalıştırılmayacak Süreler Rapora Mı Bağlıdır?

Yazar: Erol GÜNER*
Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 

I- GİRİŞ
Kadın işçilerin en önemli haklarından birisi de hamilelik iznidir. 4857 İş Kanunu ile bu hak Anayasal güvence altına alınmıştır. “Analık izni” olarak tanımlanan doğum izinlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu 74. maddesi uyarınca hamile işçilerin doğumdan önce 8 hafta çalıştırılmamaları esas olmakla birlikte; bu haktan yararlanabilmeleri için belirli bir süre &cc…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN