Doğum İzni Süresi İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanma

Yazar: Arif TEMİR*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
İşçiler çalışmış oldukları işyerlerinden ayrılırken alacakları arasında talep ettikleri en önemli alacak konusundan biri de kıdem tazminatıdır. Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öngörülen koşullardan en önemlisi işçinin işyerinde veya aynı işverenin değişik işyerlerinde en az bir yıl çalışmasının olması gerekmektedir. Bazı durumlarda iş&cce…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN