Değişen Yönleri İle Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi

Yazar: Fehmi EGE*
Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359

I- GİRİŞ
Devletlerin, harcamalarının finansmanında kullandıkları en önemli gelir kalemi vergilerdir dersek yanlış söylemiş olmayız. Bunun doğal bir sonucu olarak devletler vergi gelirlerine zamanında ve eksiksiz olarak ulaşmak adına çeşitli vergisel düzenlemeler yapmaktadırlar. Mükellefler ve vergi sorumluları vergisel ödevlerini gereği gibi yerine getirmediklerinde (gerek vergi incelemeleri gerekse takdir k…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN