DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay VDD Kurulu
Tarih : 18.05.2022
Esas No : 2020/1580
Karar No : 2022/597
VUK Md. 10
ŞİRKETİN KAMU BORCUNDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİ ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENMESİ
Asıl amme borçlusu şirkete ait olduğu görülen mal varlığının vergi borcunu karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi ve kamu alacağının şirketten tahsil edilebilmesi için tüm takip yollarının tüketilmesi gerekirken, tespit ve belirl…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN