DANIŞTAY KARARLARI

 
Danıştay 3. Daire
Tarih : 04.05.2021
Esas No : 2018/4553
Karar No : 2021/2415
KDVK Md. 11
HİZMET İHRACI VE KDV İSTİSNASI 
Yurt dışında mukim Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na, yurt içinde faaliyette bulunan şirketlere kredi verilip verilmeyeceğine ilişkin kararın alınmasında verilen danışmanlık hizmetinin, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 11. maddesinin 1/a bendi gereğince katma değer vergisi istisnası kapsamın…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN