DANIŞTAY KARARLARI


Danıştay 4. Daire
Tarih : 18.01.2022
Esas No : 2018/1916
Karar No : 2022/224
KVK Md. 13
ORTAKLARA KULLANDIRILAN BORÇ İÇİN UYGULANACAK FAİZ ORANI 
Ortaklara kullandırılan borç için faiz hesaplanırken, Merkez Bankası avans faiz oranı yerine Merkez Bankası reeskont faiz oranının uygulanması gerektiği hk.
İstemin Konusu: : İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin 19.12.2017 tarih ve E:2017/…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN