DANIŞTAY KARARLARI

 
Danıştay 7. Daire
Tarih : 23.11.2021
Esas No : 2018/630
Karar No : 2021/5117
VUK Md. 353
BELGE DÜZENLENMEDİĞİ VE BU BELGELERİ ALMAYANLARA İLİŞKİN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASI
İdari cezalar için de geçerli olan “cezayı gerektiren fiilin tüm unsurları tamam olmadan failin cezalandırılamayacağı” yolundaki genel ceza hukuku ilkesinin varsayım ya da kıyas yoluyla ceza tayinine olan…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN