Biyometrik Veri İşleyen Personel (Konum) Takip Sistemlerinde Altın Kuralın Hükümsüz Olduğu Haller (E-Yaklaşım)

Yazar: Çetin SONKAYA*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I- GİRİŞ
Dijital teknolojiler her alanda olduğu gibi istihdam ilişkilerinde de tasavvur edilir ölçülerin çok ötesinde kullanır hale gelmiştir. Çalışanların çalışma sürelerinin takip ve izlenmesinde kullanılmaya başlanan personel takip sistemleri dijital dokunuşla işletme varlıklarının korunması, operasyonel süreçlerde verimlilik analizlerinin yapılması, çalışanl…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN