Belediyelerin Tasarrufunda Bulunan Yerlerin Satın Alınması ve Ruhsatlandırılması (E-Yaklaşım)

Yazar: Ali EKMEN*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere, belediye mallarına karşı suç işleyenlerin Devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’inci maddesi hükümlerinin belediye taşınmazları hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre belediyenin tasarrufu altındaki taşınmazlardan işgal edilenlere ilişkin olarak ecrimisil…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN