Belediyeler Tarafından Elektronik Ortamda Üretilen Evrakların Kanıtlayıcı Belge Olarak Kullanılması (E-Yaklaşım)

Yazar: Ali EKMEN*
E-Yaklaşım / Haziran 2022 / Sayı: 354
 
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere arşivler, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve faaliyetleri sonucu ürettikleri bilgi ve belgelerden oluşmaktadır. Belgeler, günümüze kadar dönemlerine göre çoğunlukla kâğıt olmak üzere değişik ortamlarda üretilmiştir. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, bilgi ve belgelerin elektronik ortamlarda üretilerek iletilmesine ve…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN