Belediye Personel Şirketlerinin Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle İşçi Çalıştırabilme(me)si (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I- GİRİŞ
20.11.2017 tarihli “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile belediyelerde personel çalıştırılmasına dair hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılan işçiler 02.04.2018 tarihi itibariyle belediye personel şirketlerine geçirilmişlerdir. Bu çalışmamızda, belediyeler belirli süreli i…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN