Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Ali EKMEN*
E-Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356
I- GİRİŞ
5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerinden kaynaklı olarak belediyeler tarafından temsil, ağırlama ve tören giderleri harcaması yapılmaktadır. Zira, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Giderleri” başlıklı 60. maddesinde temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediyenin giderleri arasında sayılmıştır. Belediyelerin mevzuatla belirlenen görev alanlarının fazla olması nedeni…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN