Aynı Aile İçinde Eş Zamanlı Ölümlerin Vergisel Durumu (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Mustafa ALPASLAN*
                Elif CANKURT**
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ
Uygulamada çok az da olsa aynı aile dâhilinde sık veya eş zamanlı olarak ortaya çıkan ölümler nedeniyle henüz daha yeni vergisi hesaplanmış bulunan menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde yeniden mükerrer vergi alınması söz konusu olmaktadır.
Yine uygulamada aynı aile dâhilinde ortaya çı…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN