Anonim ve Limited Şirkette Aynî Sermayeye Dair Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmanın Yaptırımları

Yazar: Soner ALTAŞ*
Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355

I- GİRİŞ
Anonim ve limited şirketler, sermaye şirketi sayılmaktadırlar. Sermaye şirketlerine özgü sınırlı sorumluluk ilkesinin varlığı, anonim ve limited şirketin sermayesinin şirketin hizmetinde bulunmasını ve üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesini gerektirmektedir(1). Bu nedenle, anonim ve limited şirketlere hakim olan ilkelerden birisi sermayenin korunmasıdır. Sermayenin korunması ilkesi dar anlamda şirkete ge…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN