Anonim Şirketlerin Sermaye Artırımında Ayni Sermaye Olarak Konulacak Taşınmazların Durumu (E-Yaklaşım)

Yazar: Salih ÇALAL*
E-Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357
I- GİRİŞ
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ayrıca bu şirketler, büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan ve her türlü ekonomik faaliyette bulunabilen sermaye şirketleridir. Anonim şirketlerde ortaklar, sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi riske etmiş olurla…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN