7417 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında ve İlişkili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Yazar: Mehmet YÜCEL*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Ülkemizdeki ekonomik gelişmelere uyum, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, vergide adalet, vergi rekabeti, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde bazı güncellemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan ve 7414 sayılı Kanun olarak yasalaşan teklifte, mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten, verg…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN