6331 Sayılı Yasa Gereği Tutulan Kayıtların İbraz Edilmemesi Nedeniyle Kurumca Uygulanmış Olan İdari Para Cezaları

Yazar: Serdar GÜNAY*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
SGK Başkanlığı’nın 22.09.2021 tarihli ve 31808002 sayılı Olur’u ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tutulması zorunlu kayıt ve belgelerin denetime ibraz edilmemesi halinde “5510 sayılı (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) Kanun’un 102. maddesinin ilk fıkrasının (e) bendi kapsamında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmişti. Bu kez 23.06….

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN