5510 Sayılı Kanun Kapsamında İdari Para Cezalarında Zamanaşımı (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa İTİŞKEN*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ
5510 sayılı Kanun’un([1]) 93. maddesinin ikinci fıkrasında; Kurumun prim ve diğer alacaklarının, ödeme sürelerinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlanarak on yıllık zaman aşımına tabi olduğu belirtilmekte olup “ (…) kurumun diğer alacaklarının” ifadesinin fıkra metninde de belirtildiği gibi, prim dışındaki diğer alacakları kapsadığı değerlendirilmektedir.
Kurumun diğer a…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN