459 Sayılı VUK Genel Tebliği Uyarınca Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olanların Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Yabancılarla Yapacakları İşlemlerde Uygulama Esasları

Yazar: Levent BAŞAK*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi ile ilgili esasları belirlemek üzere 459 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) çıkarılmıştır.
Bu Tebliğ’in “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler&rdq…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN