4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi (06111) Kapsamında Sıkça Karşılaşılan Hataların Nedeninin Tespiti (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa TÖZENER*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I- GİRİŞ
06111 Kanun numaralı teşvikten yararlanılabilmesi için 4447 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde aranan bütün şartların birlikte sağlanması gerekmektedir. Çalışmada konu itibarıyla uygulamada sıkça karşılaşılan hatalar ele alındığından genel mevzuat bilgisine yer verilmemektedir. 06111 Kanun numaralı teşvikten yararlanma şartları, yararlanma sürelerine ve yasal dayanağı…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN