213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre “e-Tebliğ”de Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve “e-Tebliğ” İle Alakalı Tafsilatlı Açıklamalar (E-Yaklaşım)

Yazar: Şenol METE*
E-Yaklaşım / Temmuz 2022 / Sayı: 355
I- GİRİŞ
Teknolojinin hızla gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasının sonuçlarından birisi de kamu kurumlarınca sunulan hizmetlerin dijitalleşmesidir. Bu durum, posta yolu ve memur eli ile yapılan tebligatların da elektronik ortama taşınma ihtiyacını doğurmuştur. Hâsıl olan bu ihtiyaç neticesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 107/A maddesi eklenmiş ve bu madde uyarınca artık mükelleflere elektr…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN