Dar Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi (E-Yaklaşım)

I- GİRİŞ

Gayrimenkul sermaye iradı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirleri ifade etmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. GVK’nın 1. maddesinde gelirin tanımına yer verilirken aynı Kanun’un 2. maddesinde yedi gelir unsuru sıralanmıştır. Bu gelir unsurlarından biri de Gayrimenkul Sermaye İradıdır. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi ise; kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal ve hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN