2022 Yılının İkinci Yarısı Borçlanma Yapacak Sigortalıların Ödeyecekleri Borçlanma Tutarları

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*
Yaklaşım / Eylül 2022 / Sayı: 357

I- GİRİŞ
5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile Kanun’un geçici 31 ve geçici 36. maddesi kapsamında kimlerin borçlanma yapabileceği ve bu borçlanmaların ne şekilde hesaplanacağı ödeme şekilleri ve ne şekilde hizmetten sayılacağı hususları ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Bu makalemizde, 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinde ve diğer geçici maddelerinde öngörüle…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN