2 No.lu KDV Beyannamesi İle KDV Sorumluluğunun veya Tevkifatının Yerine Getirilmemesi Halinde Ortaya Çıkabilecek Vergi, Ceza ve Gecikme Faizi

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Bilindiği üzere KDV Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında, yurt dışından hizmet ithal edildiğinde (bu hizmet KDV kapsamına giriyorsa ve KDV istisnasına konu değilse), hizmeti ithal eden tarafından hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanması, bu KDV’nin 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmekte, ödenen bu KDV’nin KDV mükelleflerince aynı ay itibariyle indirim konusu ya…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN