1956 Yılından Önce Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazları Kamulaştırılmış Sayan Kuralın İncelenmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Ertan AYDOĞAN*
E-Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359
I- GİRİŞ

Yasal bir kamulaştırma işleminde belli hukuki prosedürler uygulanıp mülkiyet hakkı sahibine kamulaştırılan yerin bedelini ödeyerek kamulaştırma yapılmaktadır. Kamulaştırmasız el atmada ise idare mülkiyet hakkı sahibine hiçbir bedel ödemeden mülkiyet hakkını eylem veya işlemleriyle sınırlamaktadır. 09.10.1956 tarihinden önce Türkiye’yi kapsayan genel bir kamulaşt…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN