1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü“Nün İş Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Erol GÜNER*
Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 

I- GİRİŞ
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’nın 44. maddesi genel tatil günlerinde ve ulusal bayramda çalışmayı, 47. maddesi ise, genel tatil ücretini düzenlemiş bulunmaktadır. Genel tatil ve ulusal bayram günlerinin neler olduğu ve uygulama şekilleri ayrıca 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Yasa ve bu yasayı değiştiren 2818 sayılı Yasa…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN