Home Yaklaşım Kitap Fiziki Kitap Vergi Kurum Matrahının Tespitinde Giderler (3.Baskı)

Kurum Matrahının Tespitinde Giderler (3.Baskı)

45,00

Yazar : ALTAR ÖMER ARPACI
Baskı Tarihi : Nisan 2015
Sayfa : 320
Kategori : Vergi

 • GENEL GİDERLER
 • GÖTÜRÜ GİDERLER
 • SOSYAL GİDERLER
 • ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR
 • SEYAHAT GİDERLERİ
 • TAŞIT GİDERLERİ
 • AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
 • AMORTİSMANLAR
 • KURUMLARIN ZARAR MAHSUBU
 • SPONSORLUK HARCAMALARI
 • BAĞIŞ VE YARDIMLAR GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ
 • KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER)
 • ÖZSERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER
 • ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER
 • TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR

İÇİNDEKİLER

İlgili Ürünler