Home Yaklaşım Kitap Fiziki Kitap Vergi Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi

30,00

Yazar : MELTEM SAĞLAM
Baskı Tarihi : Nisan 2011
Sayfa : 501
Kategori : Vergi

  • TARİHÇE VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ
  • KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM MEVZUATININ HUKUKSAL TEMELLERİ
  • VERGİSEL EGEMENLİK AÇISINDAN KEYK MEVZUATI
  • VERGİLENDİRME İLKELERİ VE GİRİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ AÇISINDAN KEYK MEVZUATI
  • HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI AÇISINDAN KEYK MEVZUATI
  • KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM MEVZUATININ UYGULAMA KOŞULLARI
  • KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
  • KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM MEVZUATINA ULUSLARARASI VE ULUSÜSTÜ HUKUK KAYNAKLARININ ETKİSİ

 

İÇİNDEKİLER

İlgili Ürünler