Home Yaklaşım Kitap Fiziki Kitap Vergi Açıklamalı Ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu (6. Baskı) Nuri DEĞER

Açıklamalı Ve Uygulamalı Katma Değer Vergisi Kanunu (6. Baskı) Nuri DEĞER

150,00

Yazar : NURİ DEĞER
Baskı Tarihi : Temmuz 2014
Sayfa : 1568
Kategori : Vergi

 • KATMA DEĞER VERGİSİNİN TANITILMASI
 • MÜKELLEFİYET
 • VERGİNİN KONUSU
 • MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY
 • İSTİSNALAR
 • İHRACAT İSTİSNASI
 • TAŞIMACILIK İSTİSNASI
 • MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
 • VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
 • VERGİLENDİRME USULLERİ
 • VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
 • USUL HÜKÜMLERİ
 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER

İlgili Ürünler