Vergi indirim raporuyla emekli olabilir miyim?

27 Temmuz 2000 tarihinden itibaren PTT’de dağıtıcı olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı’na tabiyim. Sağlık sorunlarım nedeniyle 23 Mart 2022 tarihinde 2 yıl süreli engelli vergi indirim raporu aldım. Bu rapor ile emekli olabilir miyim? Emeklilik için ne zaman ve nereye başvurmam gerekir? Raporum 2 yıl süreli olduğundan, süre bitimi emekliliğimi nasıl etkiler? Rapor süresi bitiminde ne yapmalıyım?

2008 yılı Ekim aybaşından önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başladıktan sonra alınan rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

■ Yüzde 50 ila 59 arasında olduğu kabul edilenlere 5760 gün (16 yıl),

■ Yüzde 40 ila 49 arasında olduğu kabul edilenlere 6480 gün (18 yıl)

hizmet süresiyle, yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığı bağlanıyor.

Bu bağlamda, engellilere sağlanan özel emeklilik koşullarıyla emeklilik için hizmet süreniz yeterli. Çalıştığınız kurumunuza, engelli mevzuatına göre emeklilik talebinde bulunacaksınız. Ancak emeklilik talebiniz vergi indirimi için aldığınız rapor esas alınarak sonuçlandırılmaz. En az yüzde 40 oranında çalışma gücü kaybınızın olup olmadığı yönünde SGK Sağlık Kurulunca inceleme yapılır.

Söz konusu raporunuz SGK Sağlık Kurulunca incelenerek çalışma gücü kayıp oranınızın en az yüzde 40 olduğuna karar verilmesi halinde, emekli aylığına hak kazanırsınız. Emekli aylığına hak kazanıp kazanamadığınız vergi indirimi için aldığınız rapor esas alınarak değil, SGK Sağlık Kurulu kararına göre belirleneceğinden, elinizdeki raporun süreli olmasının önemi bulunmuyor.

 

Enflasyon zammı hangi tarihten geçerli olur?

15 Martta kamu kuruluşundan 4/a statüsünden emekli oldum. Enflasyon zammı ocak ayından mı geçerli olur mart ayından mı?

Emekli aylıkları (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olanlar hariç), başvuru yılının Ocak ayı itibarıyla hesaplanıyor. Hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin, yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde emeklilere Ocak ödeme döneminde uygulanan zam miktarı kadar, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra da Temmuz ödeme dönemi için uygulanan artış miktarı kadar artırılıyor.

Bu bağlamda, 15 Mart 2022 tarihinde bağlanan emekli aylığınıza, 2021 Temmuz-Aralık enflasyon oranı esas alınarak emekli aylıklarına yapılan zam yansıtılmış olup, 2022 Ocak-Haziran dönemine ilişkin enflasyon oranına göre emekli aylıklarına yapılacak Temmuz zammı, 2022 Temmuz ödeme döneminden itibaren emekli aylığınıza yansıtılacaktır.

 

Sözcü Gazetesi – 09.05.2022