26.02.2013 – Asıl olan kişinin kendi statüsünden sağlık yardımı alması

Asıl olan kişinin kendi statüsünden sağlık yardımı alması

Sözcü Gazetesi – 26.02.2013


Annem isteğe bağlı Bağ-Kur emeklisi ancak sağlık primi hiçbir zaman ödenmedi. Ayrıca rahmetli olan babamdan da Emekli Sandığından maaş almakta. Önceden gittiği tüm sağlık kurumlarında işlemler Emekli Sandığı üzerinden yapılırken, son gittiği kurumda işlem Bağ-Kur üzerinden yapıldı ve bundan sonra hep böyle olacağı söylendi. Başvurduğumuz yerlerden tatmin edici bir cevap alamadık. Bu uygulamanın nedenini öğrenmek istiyoruz. Ercan Bulut

Asıl olan kişinin kendi sigortalılık statüsüne bağlı olarak sağlık yardımı alması. Geçmişte üç ayrı sosyal güvenlik kurumunun olması nedeniyle, bunun takibi yapılamıyordu. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleşmesi sonrasında bu duruma son verildi. Artık kişiler sigortalı veya emekli olmaları halinde, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değil, kendi sigortalılık statüsü üzerinden sağlık yardımı alıyor.

Annenizin geçmişte sağlık sigortasına prim ödememiş olması bu durumu değiştirmiyor. Zira sağlık sigortası primi ödememiş olan Bağ-Kur emeklilerinden, aylıklarının yüzde 10’u oranında ve on yılı tamamlayacak süreyle genel sağlık sigortası primi kesiliyor. Annenizin de emekli aylığından genel sağlık sigortası primi kesiliyor olmalı.

 

Borcunuzu yeniden yapılandırarak taksitle ödeyebilirsiniz

1992 yılında SSK’dan emekli olduktan sonra 1998 yılında, daha önce görev yaptığım Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak göreve başladım ve halende bu görevdeyim. Göreve başladığım günden beri de Yargıtay kararına dayanarak hem emekli maaşımı hem de devlet memurluğu aylığımı almaktayım. Ancak yeni öğreniyorum ki 2005 yılında çıkarılan 5335 sayılı Kanunun 30. maddesine göre benim emekli aylığımın kesilmesi ve 2005’ten sonra aldıklarımı da faizi ile geri istemeleri gerekiyormuş. Bu konuda bana yol gösterir misiniz? Mehmet Özatam

Sizin gibi, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 19.01.2013 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin asli ve feri borçların, ilgililerin 1 Şubat 2013’den itibaren dört ay içinde başvurmaları halinde 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandı.

Buna göre, yersiz ödenen emekli aylıklarından doğan borcunuzun yeniden yapılandırılması için başvurup, asıl borcunuzu ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ile birlikte 36 ayda 18 eşit taksitte ödeyebilirsiniz.     

 

Bir yıl önce emekliliğe hak kazanmışsınız

05.01.1964 doğumluyum. 14.12.1992 (görev başlangıcım) yılından bu yana devlet lisesinde öğretmen olarak görev yapmaktayım. 21.06.1982 tarihinden 30.12.1988 tarihine kadar 532 gün olan SSK hizmet birleştirmelerimi de yaptırdım. Ne zaman emekli olacağımı yanıtlarsanız çok memnun olurum. Hatice Tunalı Aras (18.02.2013)

Emeklilik için 20 yıl hizmet süresi ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 20 yılınızı 2011’de 48 yaşınızı 05.01.2012 tarihinde doldurmuş ve emekliliğe hak kazanmışsınız. Bir yıl önce de emekli olabilirdiniz. İstediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

 

5225 günü tamamlayıp 48 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz

21.11.1965 doğumlu olup, SSK giriş tarihim 09.01.1984. Şimdiye kadar 4314 günüm mevcut olup, 550 gün askerliğim, 119 gün SSK’lı iken ceza evi yatmışlığım sayılıp toplam olarak 4982 günüm olacak. Eksik günüm ne kadar olup, ne zaman emekli olabilirim? Pesimist (18.02.2013)

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 48 yaş ve 5225 prim günü şartlarına tabisiniz. Sigortalılık süreniz dolmuş, yaşınız 21.11.2013’de doluyor. Bu tarihe kadar borçlanmanızı da yapıp prim gününüzü 5225 güne tamamlarsanız 21.11.2013 tarihinde; tamamlayamazsanız, prim gününüzü tamamladığınız tarihte emekli olursunuz.   

 

SGDP ödenen süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor

25 yıl prim ödeyerek 1986 yılında Devlet dairesinden emekli oldum. Daha sonra 1986-1995 yılları arasında özel sektörde yaklaşık 10 yıl çalıştım. Benden katkı payı kesildi, aynı kesintiyi işverende ödedi. Bu ikinci çalışma karşılığı olan prim gün sayılarının, intibak yasasına göre maaş hesaplamasında kanunen dikkate alınıp alınmayacağı konusunda ben ve benim gibi olan arkadaşlarımı köşenizde aydınlatır mısınız? Erol Nurcan 

Kanun hükümlerine göre, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olarak çalışılan süreler, sigortalılık süresinden sayılmıyor, hizmet birleştirmesine ilişkin kanun hükümleri uygulanmıyor, toptan ödeme yapılmıyor. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici veya sürekli iş göremezlik ödeneği ödenmesini sağlıyor. Bu nedenle de emekli aylıklarının intibak yasasına göre yeniden hesaplanmasında, SGDP’ye tabi olarak çalışılan sürelerin dikkate alınması gerekmiyor.

 

52 yaşınızı doldurduğunuzda emekli olursunuz

04.04.1967 doğumluyum. Sigortalı işe giriş tarihim 01.01.1991 ve 270 prim günüm var. 02.02.1998 tarihinde isteğe Bağlı Bağ-Kur’a girdim. 21.01.2009’da Bağ-Kur’dan ayrılıp sigortalı işe girdim ve halen çalışıyorum. 270 gün kısa dönem askerlik süremi borçlandım. Ne zaman emekli olurum? F. Gürsan Aker  

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 52 yaş ve 5525 prim günü, Bağ-Kur’dan sonra en az 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemiş olma şartlarına tabisiniz.

Verdiğiniz bilgilere göre, prim ödeme gün sayınızı, 21.01.2009 tarihinden itibaren aralıksız olarak 4/a kapsamında çalışıyorsanız, Bağ-Kur’dan sonra en az 1260 gün 4/a kapsamında prim ödemiş olma şartlarını sağlamış olmalısınız. Bu durumda 52 yaşınızı dolduracağınız 04.04.2019 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız.