07.02.2013 – Engelli çocuğu olan anneye ilave prim günü verilip yaştan indirim yapılıyor

Engelli çocuğu olan anneye ilave prim günü verilip yaştan indirim yapılıyor

Sözcü Gazetesi – 07.02.2013


02.11.1973 doğumluyum. Sigortaya ilk giriş tarihim 1996. Toplam 1263 günüm var. 2000 ve 2001 yıllarında iki doğum yaptım. 2001 doğumlu kızım yüze 90 özürlü. 2001 yılında doğan özürlü kızımın doğumundan 1 yıl sonra 2002’de 1 sene çalıştım ama 2000’de doğan kızımdan sonra 2 sene çalışmadım. Mühendisim, tekrar çalışmayı düşünüyorum ama yine de dışarıdan prim ödeme ve doğum borçlanması yapma hakkım var mı, özürlü kızımla ilgili bir hakka sahip miyim? Ayrıca ne zaman ve kaç yaşında emekli olabilirim? 

Gamze Kara

Birinci ve ikinci doğum arasındaki çalışmadığınız süre ile ikinci doğumdan sonraki iki yıllık süre içindeki çalışmadığınız süre için doğum borçlanması yapabilirsiniz.

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinden de indiriliyor.  Özürlü çocuğunuzdan dolayı, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarınızın dörtte biri prim ödeme gün sayınıza eklenip, eklenen bu süreler emeklilik yaş haddinizden de indirilir.

Bunun için en son çalışmanızın geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurup, yetkili sağlık hizmeti sunucularına çocuğunun sevk işlemini yaptırarak, çocuğunuzun başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda özürlü olduğunun tespitini istemeniz, alınacak raporla Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmanız gerekecek.

Başvuru, yaşlılık aylığı bağlanacağı tarihi beklemeden de yapılabiliyor. Kuruma başvuru tarihinde aktif olarak çalışılıp çalışılmadığına da bakılmıyor.

Sigorta başlangıcınız 23.05.1996 tarihinden önce ise 5825 prim günüyle 52 yaşınızı doldurduğunuzda, bu tarihten sonra ise 5900 prim günüyle 53 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekliliğe hak kazanırsınız. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ödediğiniz ve ödeyeceğiniz ve prim gününüze eklenecek dörtte bir oranındaki prim gün sayısı, doldurmanız gereken emeklilik yaşınızdan indirilecek ve eklenen bu süreler kadar erken emekli olabileceksiniz.

Dışarıdan, yani isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilirsiniz. Ancak isteğe bağlı prim ödemeleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmeniz için son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödeme süreniz içinde isteğe bağlı prim ödediğiniz sürenin 1230 günü geçmemesi gerekiyor.

 

Genel sağlık sigortası 2012’den itibaren herkes için zorunlu oldu

Ben 45 yaşındayım. SSK başlangıcım 21.06.1992 ve 5800 gün prim ödemem var. Son bir yıldır sigorta primi yatırmadım. Bu dönemde SGK beni genel sağlık sigortası primi yönünden borçlandırıyormuş. Ben hiçbir sağlık hizmetinden yararlanamıyorum. Hal böyle iken neden beni borçlandırıyor? SGK bu tuhaf borcu sonradan benden tahsil eder mi, tahsil ederse nasıl tahsil eder?

Mehmet Serdar

Sigortalılığınızın sona erdiği tarihten itibaren 100 gün sağlık hizmeti alma hakkınız vardı. Başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değilseniz, 100 günden sonra zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyorsunuz. Zira 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkes zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Gelir testi yaptırmadığınız için de primleriniz muhtemelen iki asgari ücret üzerinden tahakkuk ettirilerek size borç yazılıyordur. Bu borcu SGK hacizle icrayla bir şekilde sizden alır. Haczedecek bir şeyinizi bulamasa, bu borçlarınızı ödemeden emekli olamazsınız.

Aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir iki asgari ücretin altında ise Kaymakamlığa başvurup gelir testi yaptırmalısınız. Gelir testi sonucunda belirlenen, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre sadece genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz. 

70 yaşındaki anneannemi sigorta yaptırsak defaten prim ödeyebilir miyiz?

Bu maili size dedemin ricası üzerine gönderiyorum. Dedemin size sormamı istediği bir sorusu var. Anneannem 70 yaşında. Sigorta yaptırsak, defaten prim ödeyebilir miyiz? 

Hazel Uygan

Defaten prim ödeme usulü maalesef yok. Anneannenizi sigortalı yaptırırsanız, emekli olabilmesi için ileriye doğru en az 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemeniz gerekir.

 

SGDP’ye tabi çalışıyorum işten çıkarılırsam tazminat alabilir miyim?

27.09.1979 tarihinde ilk sigortalı olarak işe başladım. 2005 yılında 26 yılımı doldurarak kıdem tazminatımı alarak emekli oldum. İşyerim benimle çalışmaya devam etmek istediği için giriş çıkışım yapıldı ve ben çalışmaya devam ettim. Maaşım yaştan dolayı bağlanmamıştı. 2006 yılında tekrar çıkış girişim yapılarak hem emekli maaşı almaya hem de çalıştığım işimden maaş almaya başladım. 2006 yılından bu yana ( 2.9.2006) destek pirimim yatıyor. Kendi isteğimle ayrılırsam tekrar tazminat alabilir miyim ya da işverenim iş akdimi feshederse haklarım ne olur? 

Burak Tan

İşveren tarafından, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışınız dışında bir nedenle işten çıkarılırsanız veya İş Kanununun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlere bağlı olarak işten çıkarsanız kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun dışında kendi isteğinizle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

 

Emeklilik planlaması ince hesap gerektiriyor

Sözcü gazetesindeki köşenizi çok başarılı buluyorum. Bu bağlamda benim de size bir sorum olacak. 19.01.1993’de ilk SSK girişim yapıldı ve 20.05.2002 tarihine kadar çalıştığım işyerleri tarafından SSK primlerim yatırıldı. 20.07.2005 tarihinden bu yana primlerimi aksatmadan isteğe bağlı olarak yatırdım (İsteğe bağlı SSK primleri son iki senedir Bağ-Kur adı altında alındı). SGK web sayfasından baktığımda 4388 SSK; 4 yıl 4 ay Bağ-Kur için hizmet günü görünüyor. 5600 iş gününü geçiyor. 21.05.2013 tarihinde emekli olabileceğim ve 2017 yılında da maaş bağlanacağı yazıyordu, bu hala geçerli mi? 21.05.1968 doğumluyum ve 2013 Mayıs ayı itibariyle emekli olabilecek miyim? Fazla prim ödemesi görünmesine rağmen, prim ödemeye devam edecek miyim? Yoksa hemen emeklilik müracaatı yapabilir miyim? Ayrıca SGK’ya sadece bir dilekçe ve Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile müracaat etmem yeterli olacak mı? 

Halime T. Çekinirer

4/a /SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5600 prim günü ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 20 yıllık sigortalılık süreniz 19.01.2013’de dolmuş, 49 yaşınızı dolduracağınız 21.05. 2017’de emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Yani SGK web sitesinden öğrendiğiniz bilgi halen geçerli, ancak prim gününüzle ilgili olarak hataya düşmüşsünüz.

Son yedi yıllık (2520 günlük) fiili prim ödeme süresi içinde en fazla hangi sigortalılık statüsünde prim ödenmiş ise o statüden emekli olunuyor. İsteğe bağlı sigorta primlerinizin 1 Ekim 2008’den sonraki kısmı Bağ-Kur’a sayılıyor ve hizmet dökümünden de gördüğünüz gibi Bağ-Kur prim ödemeniz 2 yıl değil, 4 yıl 4 ay. İsteğe bağlı sigortaya, yani Bağ-Kur’a 3,5 yıldan (1260 günden) fazla (4 yıl 4 ay) prim ödediğinizden, son yedi yıllık (2520 günlük) fiili prim ödemenizin daha fazlası Bağ-kur kapsamında olmuş. Oysa 4388 günlük 4/a kapsamında prim ödemesinden sonra 1212 gün Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı prim ödemiş olsaydınız, hem prim gününüzü 5600 güne tamamlamış hem de son yedi yılda daha çok 4/a statüsünde prim ödemiş olurdunuz.

Şimdi 4/a statüsünden emekli olmak için 3,5 yıl (1260 gün) daha 4/a kapsamında prim ödemeniz gerekiyor. Yani fazladan ödediğiniz isteğe bağlı sigorta primleri, 1260 gün daha prim ödemek zorunda kalmanıza neden olmuş.

Emeklilik başvurunuzu, en az 3,5 yıl daha 4/a kapsamında prim ödeyip, 49 yaşınızı dolduracağınız 21.05.2017 tarihinden sonra, Tahsis Talep Beyan ve Taahhüt Belgesi ile yapacaksınız.