Asgari Ücrete Vergi İstisnasının Diğer Gelir ve Kazançlar Açısından Uygulanabilirliği, Analizi ve Öneriler

Yazar: Mustafa ÇOLAK*
Yaklaşım / Ağustos 2022 / Sayı: 356

I- GİRİŞ
Son dönemlerinin geniş halk kesimlerini ilgilendirmesi açısından en popüler konusu, 2022 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları ile başlayan süreç, asgari ücrete denk gelen gelirlerin tüm ücretliler açısından gelir ve damga vergisinden istisna edilmesi ile sonuçlanmıştır.
Emek gelirlerinin bir nevi asgari geçim seviyesine kadar olan kısımla…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN