Haber Arşivi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:...

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543) (03 Aralık 2022 tarihli ve...

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)

CUMHURBAŞKANI KARARI (30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 6434 Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 6102...

7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (26 Kasım 2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Kanun No. 7421                                                   Kabul Tarihi: 16/11/2022 MADDE...

Düzce İli Gölyaka İlçesinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle 2022/Ekim Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet...

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU (25 Kasım 2022 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır) Düzce İli Gölyaka İlçesinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle 2022/Ekim Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 16) (25 Kasım 2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Kapsam MADDE 1- (1) Bu...

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 15) (25 Kasım 2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Kapsam MADDE 1- (1)...

2022/20 Sayılı Genelge – Yemek Bedeli

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 23.11.2022 Sayı : E-24010506-202.99-56508282 Konu : Yemek Bedeli GENELGE 2022 / 20 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97. maddesinin 7. fıkrasının (a)...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 542) (24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Bilindiği üzere,...

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların...

CUMHURBAŞKANI KARARI (24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 6417 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer...

Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter...

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 147 Konusu: Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle 28 Kasım 2022 (26 Kasım 2022...

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler / 3

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 3 Konusu : Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda...

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31. Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği...

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU (11 Kasım 2022 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır) 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31. Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar...

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (11 Kasım 2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî...

7420 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair...

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (09 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Kanun No....

Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi

Yazar: Serdar ADAY* Yaklaşım / Kasım 2022 / Sayı: 359 I- GİRİŞ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre iş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiası...
spot_img

Faydalı Bilgiler

Bir Konu Bir Konuk

Günün Yazarları