Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

2023 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Bilançolar 227,30 TL
– Gelir Tabloları 108,50 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 108,50 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 294,90 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 393,90 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 194,60 TL
– Muhtasar Beyanname 194,60 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 194,60 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 393,90 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 144,40 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 144,40 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 230,70 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2023’den itibaren 10.732.371,80 TL’yi aşamaz.)

Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

2022 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Bilançolar 102,00 TL
– Gelir Tabloları 48,70 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 48,70 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 132,30 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 176,70 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 87,30 TL
– Muhtasar Beyanname 87,30 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 87,30 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 176,70 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 64,80 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 64,80 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 103,50 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2022’den itibaren 4.814.234,00 TL’yi aşamaz.)
2021 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Bilançolar 74,90 TL
– Gelir Tabloları 35,80 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 35,80 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 97,20 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 129,80 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 64,10 TL
– Muhtasar Beyanname 64,10 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 129,80 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 47,60 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 47,60 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 76,00 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2021’den itibaren 3.534.679,90 TL’yi aşamaz.)
2020 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Bilançolar 68,70 TL
– Gelir Tabloları 32,90 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 32,90 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 89,10 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 119,00 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 58,80 TL
– Muhtasar Beyanname 58,80 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 58,80 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 119,00 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 43,70 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 43,70 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 69,70 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2020’den itibaren 3.239.556,40 TL’yi aşamaz.)
2019 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Bilançolar 56,10 TL
– Gelir Tabloları 26,90 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 26,90 TL
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 72,70 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 97,10 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 48,00 TL
– Muhtasar Beyanname 48,00 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 48,00 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 97,10 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 35,70 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 35,70 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 56,90 TL
2018 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 58,80 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 78,50 TL
– Muhtasar Beyanname 38,80 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 38,80 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 38,80 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 28,90 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 28,90 TL
– Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 46,00 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 78,50 TL
– Bilançolar 45,40 TL
– Gelir Tabloları 21,80 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 21,80 TL
2017 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 51,40 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 68,60 TL
– Muhtasar Beyanname 33,90 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 33,90 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 33,90 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 25,30 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 25,30 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 68,60 TL
– Bilançolar 39,70 TL
– Gelir Tabloları 19,10 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 19,10 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2017’ten itibaren 1.865.946,80 TL’yi aşamaz.)
2016 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 47,80 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 63,80 TL
– Muhtasar Beyanname 31,50 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 31,50 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 31,50 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 23,50 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 23,50 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 63,80 TL
– Bilançolar 36,90 TL
– Gelir Tabloları 17,80 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 17,80 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2016’ten itibaren 1.797.117,30 TL’yi aşamaz.)
2015 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 45,30 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 60,50 TL
– Muhtasar Beyanname 29,90 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 29,90 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 29,90 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 22,30 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 22,30 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 60,50 TL
– Bilançolar 35,00 TL
– Gelir Tabloları 16,90 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 16,90 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2015’ten itibaren 1.702.138,00 TL’yi aşamaz.)
2014 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 41,20 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 55,00 TL
– Muhtasar Beyanname 27,20 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 27,20 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 27,20 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 20,30 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 20,30 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 55,00 TL
– Bilançolar 31,80 TL
– Gelir Tabloları 15,40 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 15,40 TL
2013 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 7,59
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 9,48
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 9,48
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1,89
– İhale Kararları Binde 5,69
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 39,65 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 53,00 TL
– Muhtasar Beyanname 26,25 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26,25 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 26,25 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 19,55 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 19,55 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 53,00 TL
– Bilançolar 30,60 TL
– Gelir Tabloları 14,85 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 14,85 TL
2012 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 6,60
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 8,25
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,65
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,65
– İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1,65
– İhale Kararları Binde 4,95
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 34,50 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 46,10 TL
– Muhtasar Beyanname 22,85 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 22,85 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 22,85 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 17,00 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 17,00 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 46,10 TL
– Bilançolar 26,65 TL
– Gelir Tabloları 12,95 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 12,95 TL
2011 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 6,60
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 8,25
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,65
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,65
– İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1,65
– İhale Kararları Binde 4,95
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 34,50 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 46,10 TL
– Muhtasar Beyanname 22,85 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 22,85 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 22,85 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 17,00 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 17,00 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 46,10 TL
– Bilançolar 26,65 TL
– Gelir Tabloları 12,95 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 12,95 TL

Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

2010 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil) Binde 6,60
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 8,25
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,65
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 8,25
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,65
– İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1,65
– İhale Kararları Binde 4,95
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 27,90 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 37,25 TL
– Muhtasar Beyanname 18,55 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 18,55 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 18,55 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 13,75 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 13,75 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 37,25 TL
– Bilançolar 21,55 TL
– Gelir Tabloları 10,55 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 10,55 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2010’dan itibaren 1.161.915,90 TL’yi aşamaz.)
2009 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (06.06.2008’den itibaren avans olarak ödenenler dahil) Binde 6
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin) Binde 7,5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 7,5
– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 7,5
– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler) Binde 7,5
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,5
– İkinci El Araç Satış ve (06.06.2008’den itibaren) Devir Sözleşmeleri Binde 1,5
– İhale Kararları Binde 4,5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 25,40 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 33,90 TL
– Muhtasar Beyanname 16,90 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 16,90 TL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 16,90 TL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 12,50 TL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 12,90 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 33,90 TL
– Bilançolar 19,60 TL
– Gelir Tabloları 9,60 TL
– İşletme Hesabı Özetleri 9,60 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2009’dan itibaren 1.136.904,10 TL’yi aşamaz.)
2008 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde Binde 6
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin) Binde 7,5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Kira Sözleşmeleri Binde 1,5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5
– Fesihnameler Binde 1,5
– İkinci El Araç Satış Sözleşmeleri Binde 1,5
– İhale Kararları Binde 4,5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 22,70 YTL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 30,30 YTL
– Muhtasar Beyanname 15,10 YTL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 15,10 YTL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 15,10 YTL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 11,20 YTL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 11,20 YTL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 30,30 YTL
– Bilançolar 17,50 YTL
– Gelir Tabloları 8,60 YTL
– İşletme Hesabı Özetleri 8,60 YTL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2008’den itibaren 1.015.093,00 YTL’yi aşamaz.)
2007 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde Binde 6
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin) Binde 7,5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Kira Sözleşmeleri Binde 1,5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5
– Fesihnameler Binde 1,5
– İhale Kararları Binde 4,5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 21,20 YTL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 28,30 YTL
– Muhtasar Beyanname 14,10 YTL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 14,10 YTL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 14,10 YTL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 10,50 YTL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 10,50 YTL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 28,30 YTL
– Bilançolar 16,40 YTL
– Gelir Tabloları 8,10 YTL
– İşletme Hesabı Özetleri 8,10 YTL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2007’den itibaren 946.915,20 YTL’yi aşamaz.)
2006 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde Binde 6
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin) Binde 7,5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Kira Sözleşmeleri Binde 1,5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5
– Fesihnameler Binde 1,5
– İhale Kararları Binde 4,5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 19,70 YTL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 26,30 YTL
– Muhtasar Beyanname 13,10 YTL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 13,10 YTL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 13,10 YTL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 9,80 YTL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 9,80 YTL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 26,30 YTL
– Bilançolar 15,30 YTL
– Gelir Tabloları 7,60 YTL
– İşletme Hesabı Özetleri 7,60 YTL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2006’dan itibaren 878 bin 400 YTL’yi aşamaz.)
2005 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde Binde 6
– Ücretlilerin Vergi İndiriminden Doğan Vergi İadesi Binde 7,5
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7,5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Kira Sözleşmeleri Binde 1,5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7,5
– Tahkimname ve Sulhnameler Binde 7,5
– Fesihnameler Binde 1,5
– İhale Kararları Binde 4,5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 18,00 YTL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 24,00 YTL
– Muhtasar Beyanname 12,00 YTL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 12,00 YTL
– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 12,00 YTL
– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 9,00 YTL
– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 9,00 YTL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 24,00 YTL
– Bilançolar 14,00 YTL
– Gelir Tabloları 7,00 YTL
– İşletme Hesabı Özetleri 7,00 YTL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2005’ten itibaren 800 bin YTL’yi aşamaz.)
2004 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde Binde 6
– Avanslarda Binde 7.5
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7.5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
– Kira Sözleşmeleri Binde 1.5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
– Akreditif ve Kredi Mektupları Binde 4.5
– İhale Kararları Binde 4.5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 15.000.000 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 20.000.000 TL
– Muhtasar Beyanname 10.000.000 TL
– Katma Değer Vergisi Beyannameleri 10.000.000 TL
– Diğer Beyannameler 10.000.000 TL
– Belediyelere Verilen Beyannameler 8.000.000 TL
– SSK’ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 8.000.000 TL
– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 20.000.000 TL
– Bilançolar 12.300.000 TL
– Kar-Zarar Cetvelleri 5.900.000 TL
– İşletme Hesabı Hülasası 5.900.000 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2004’ten itibaren 1 trilyon 28 milyar lirayı aşamaz.)
2003 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde Binde 6
– Avanslarda Binde 7.5
– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri Binde 7.5
– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
– Kira Sözleşmeleri Binde 1.5
– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler) Binde 7.5
– Akreditif ve Kredi Mektupları Binde 4.5
– İhale Kararları Binde 4.5
– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 2.250.000 TL
– Kurumlar Vergisi Beyannamesi 4.640.000 TL
– Muhtasar Beyanname 1.440.000 TL
– Diğer Beyannameler    330.000 TL
– Bilançolar 9.630.000 TL
– Kar-Zarar Cetvelleri 4.640.000 TL
– İşletme Hesabı Hülasası 4.640.000 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı 24.04.2003’ten itibaren 800 Milyar lirayı aşamaz.)

2015 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)

Binde 7,59

– Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)

Binde 9,48

– Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

– Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

– Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

– Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)

Binde 9,48

– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

– İkinci El Araç Satış ve Devir Sözleşmeleri

Binde 1,89

– İhale Kararları

Binde 5,69

– Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

45,30 TL

– Kurumlar Vergisi Beyannamesi

60,50 TL

– Muhtasar Beyanname

29,90 TL

– Katma Değer Vergisi Beyannameleri

29,90 TL

– Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

29,90 TL

– Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

22,30 TL

– Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

22,30 TL

– Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

60,50 TL

– Bilançolar

35,00 TL

– Gelir Tabloları

16,90 TL

– İşletme Hesabı Özetleri

16,90 TL

(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2015’ten itibaren 1.702.138,00 TL’yi aşamaz.)