Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL)
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi
1 Brüt Ücret 10.008,00
2 Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) 1.401,12
3 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) 100,08
4 Gelir Vergisi Matrahı  
5 Gelir Vergisi  
6 Damga Vergisi  
7 Kesintiler Toplamı (2+3) 1.501,20
8 Net Ücret (1-7) 8.506,80
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2023-31.12.2023 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 2.051,64
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 200,16
Toplam İşveren Katkısı 2.251,80
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL)
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi
1 Brüt Ücret 6.471,00
2 Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) 905,94
3 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) 64,71
4 Gelir Vergisi Matrahı  
5 Gelir Vergisi  
6 Damga Vergisi  
7 Kesintiler Toplamı (2+3) 970,65
8 Net Ücret (1-7) 5.500,35
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.07.2022-31.12.2022 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 1.326,56
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 129,42
Toplam İşveren Katkısı 1.455,98

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (TL)
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi
1 Brüt Ücret 5.004,00
2 Sigorta Primi İşçi Payı (1×0,14) 700,56
3 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (1×0,01) 50,04
4 Gelir Vergisi Matrahı  
5 Gelir Vergisi  
6 Damga Vergisi  
7 Kesintiler Toplamı (2+3) 750,60
8 Net Ücret (1-7) 4.253,40
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2022-30.06.2022 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 1.025,82
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 100,08
Toplam İşveren Katkısı 1.125,90
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 3.577,50 3.577,50
Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 500,85
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 35,78
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,87 3.040,87
Gelir Vergisi 456,13 456,13
Damga Vergisi 27,15 27,15
Kesintiler Toplamı 1.019,91 1.019,91
Net Ücret 2.557,59 2.557,59
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2021-31.12.2021 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 733,39
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 71,55
Toplam İşveren Katkısı 804,94
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 412,02 412,02
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 412,02
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 29,43
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 2.501,55
Gelir Vergisi 375,23 375,23
Damga Vergisi 22,34 22,34
Kesintiler Toplamı 839,02 839,02
Net Ücret 2.103,98 2.103,98
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI 01.01.2022-31.12.2022 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 733,39
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 71,55
Toplam İşveren Katkısı 804,94

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.647,00 1.647,00
Sigorta Primi İşçi Payı 230,58 230,58
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 16,47 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 1.399,95
Gelir Vergisi 209,99 209,99
Damga Vergisi 12,50 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 469,54
Net Ücret 1.177,46 1.177,46

Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.647,00 1.647,00
Sigorta Primi İşçi Payı 230,58 230,58
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 16,47 16,47
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 1.399,95
Gelir Vergisi 209,99 209,99
Damga Vergisi 12,50 12,50
Kesintiler Toplamı 469,54 469,54
Net Ücret 1.177,46 1.177,46
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2016-31.12.2016 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 337,64
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 32,94
Toplam İşveren Katkısı 370,58
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.273,50 1.273,50
Sigorta Primi İşçi Payı 178,29 178,29
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,74 12,74
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,47 1.082,47
Gelir Vergisi 162,37 162,37
Damga Vergisi 9,67 9,67
Kesintiler Toplamı 363,07 363,07
Net Ücret 910,43 910,43
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.07.2015-31.12.2015 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 261,07
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 25,47
Toplam İşveren Katkısı 286,54
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 16 Yaşından Büy. 16 Yaşından Küç.
Brüt Ücret 1.201,50 1.201,50
Sigorta Primi İşçi Payı 168,21 168,21
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 12,02 12,02
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,27 1.021,27
Gelir Vergisi 153,19 153,19
Damga Vergisi 9,12 9,12
Kesintiler Toplamı 342,54 342,54
Net Ücret 858,96 858,96
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi
Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5) 246,31
İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2) 24,03
Toplam İşveren Katkısı 270,34

Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar_2

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2014-31.12.2014 Dönemi)
Brüt Ücret 1.134,00 TL 1.134,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 158,76 TL 158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 11,34 TL 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,90 TL 963,90 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,30 TL 323,30 TL
Net Ücret 810,70 TL 810,70 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2014-31.12.2014 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) 232,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 22,68 TL
Toplam İşveren Katkısı 255,15 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2014-30.06.2014 Dönemi)
Brüt Ücret 1.071,00 TL 1.071,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 149,94 TL 149,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,71 TL 10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL 910,35 TL
Gelir Vergisi 136,55 TL 136,55 TL
Damga Vergisi 8,13 TL 8,13 TL
Kesintiler Toplamı 305,33 TL 305,33 TL
Net Ücret 765,67 TL 765,67 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2014-30.06.2014 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) 219,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 21,42 TL
Toplam İşveren Katkısı 240,98 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.07.2013-31.12.2013 Dönemi)
Brüt Ücret 1.021,50 TL 877,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 143,01 TL 122,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 10,22 TL 8,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 868,27 TL 745,87 TL
Gelir Vergisi 130,24 TL 111,88 TL
Damga Vergisi 7,75 TL 6,66 TL
Kesintiler Toplamı 291,22 TL 250,17 TL
Net Ücret 730,28 TL 627,33 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.09.2013-31.12.2013 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5) 209,41 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 20,43 TL
Toplam İşveren Katkısı 229,84 TL

Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar_3

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
(01.01.2013-30.06.2013 Dönemi)
Brüt Ücret 978,60 TL 839,10 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 137,00 TL 117,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,79 TL 8,39 TL
Gelir Vergisi Matrahı 831,81 TL 713,24 TL
Gelir Vergisi 124,77 TL 106,99 TL
Damga Vergisi 7,43 TL 6,37 TL
Kesintiler Toplamı 278,99 TL 239,22 TL
Net Ücret 699,61 TL 599,88 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)
Brüt Ücret 940,50 TL 805,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 131,67 TL 112,77 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 9,41 TL 8,06 TL
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 TL 684,67 TL
Gelir Vergisi 119,91 TL 102,70 TL
Damga Vergisi 6,21 TL 5,32 TL
Kesintiler Toplamı 267,20 TL 228,85 TL
Net Ücret 673,30 TL 576,65 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2012-31.12.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 183,40 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 18,81 TL
Toplam İşveren Katkısı 202,21 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Brüt Ücret 886,50 TL 760,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,42 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Kesintiler Toplamı 251,86 TL 216,06 TL
Net Ücret 634,64 TL 544,44 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 172,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 17,73 TL
Toplam İşveren Katkısı 190,60 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
Brüt Ücret 837,00 TL 715,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 117,18 TL 100,17 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 8,37 TL 7,16 TL
Gelir Vergisi Matrahı 711,45 TL 608,17 TL
Gelir Vergisi 106,72 TL 91,23 TL
Damga Vergisi 5,52 TL 4,72 TL
Kesintiler Toplamı 237,79 TL 203,28 TL
Net Ücret 599,21 TL 512,22 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 163,22 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 16,74 TL
Toplam İşveren Katkısı 179,96 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Brüt Ücret 796,50 TL 679,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 111,51 TL 95,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,97 TL 6,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı 677,02 TL 577,57 TL
Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL
Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL
Kesintiler Toplamı 226,29 TL 193,05 TL
Net Ücret 570,21 TL 486,45 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 155,32 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,93 TL
Toplam İşveren Katkısı 171,25 TL

Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar_4

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
Brüt Ücret 760,50 TL 648,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 106,47 TL 90,72 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,61 TL 6,48 TL
Gelir Vergisi Matrahı 646,42 TL 550,80 TL
Gelir Vergisi 96,96 TL 82,62 TL
Damga Vergisi 5,02 TL 4,28 TL
Kesintiler Toplamı 216,06 TL 184,10 TL
Net Ücret 544,44 TL 463,90 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 148,30 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 15,21 TL
Toplam İşveren Katkısı 163,51 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
Brüt Ücret 729,00 TL 621,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 102,06 TL 86,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 7,29 TL 6,21 TL
Gelir Vergisi Matrahı 619,65 TL 527,85 TL
Gelir Vergisi 92,95 TL 79,18 TL
Damga Vergisi 4,81 TL 4,10 TL
Kesintiler Toplamı 207,11 TL 176,43 TL
Net Ücret 521,89 TL 444,57 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 142,16 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 14,58 TL
Toplam İşveren Katkısı 156,74 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
Brüt Ücret 693,00 TL 589,50 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 97,02 TL 82,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 6,93 TL 5,90 TL
Gelir Vergisi Matrahı 589,05 TL 501,07 TL
Gelir Vergisi 88,36 TL 75,16 TL
Damga Vergisi 4,16 TL 3,54 TL
Kesintiler Toplamı 196,47 TL 167,13 TL
Net Ücret 496,53 TL 422,37 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 135,14 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 13,86 TL
Toplam İşveren Katkısı 149,00 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
Brüt Ücret 666,00 TL 567,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 93,24 TL 79,38 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 6,66 TL 5,67 TL
Gelir Vergisi Matrahı 566,10 TL 481,95 TL
Gelir Vergisi 84,92 TL 72,29 TL
Damga Vergisi 4,00 TL 3,40 TL
Kesintiler Toplamı 188,82 TL 160,74 TL
Net Ücret 477,18 TL 406,26 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi)
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) 129,87 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) 13,32 TL
Toplam İşveren Katkısı 143,19 TL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi)
Brüt Ücret 638,70 YTL 540,60 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 89,42 YTL 75,68 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,39 YTL 5,41 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 542,89 YTL 459,51 YTL
Gelir Vergisi 81,43 YTL 68,93 YTL
Damga Vergisi 3,83 YTL 3,28 YTL
Kesintiler Toplamı 181,07 YTL 153,26 YTL
Net Ücret 457,63 YTL 387,34 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2008 – 31.12.2008 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 124,55 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 12,77 YTL
Toplam İşveren Katkısı 137,32 YTL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2008 – 30.06.2008 Dönemi)
Brüt Ücret 608,40 YTL 515,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 85,18 YTL 72,16 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,08 YTL 5,15 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 517,14 YTL 438,09 YTL
Gelir Vergisi 77,57 YTL 65,71 YTL
Damga Vergisi 3,65 YTL 3,09 YTL
Kesintiler Toplamı 172,48 YTL 146,11 YTL
Net Ücret 435,92 YTL 369,29 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.01.2008 – 30.06.2008 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 118,64 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 12,17 YTL
Toplam İşveren Katkısı 130,81 YTL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2007 – 31.12.2007 Dönemi)
Brüt Ücret 585,00 YTL 491,40 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 81,90 YTL 68,80 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,85 YTL 4,91 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 497,25 YTL 417,69 YTL
Gelir Vergisi 74,59 YTL 62,65 YTL
Damga Vergisi 3,51 YTL 2,95 YTL
Kesintiler Toplamı 165,85 YTL 139,31 YTL
Net Ücret 419,15 YTL 352,09 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI (01.07.2007 – 31.12.2007 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 114,08 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 11,70 YTL
Toplam İşveren Katkısı 125,78 YTL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2007 – 30.06.2007 Dönemi)
Brüt Ücret 562,50 YTL 476,70 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 78,75 YTL 66,74 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,63 YTL 4,77 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 478,12 YTL 405,19 YTL
Gelir Vergisi 71,72 YTL 60,78 YTL
Damga Vergisi 3.38 YTL 2,86 YTL
Kesintiler Toplamı 159,48 YTL 135,15 YTL
Net Ücret 403,02 YTL 341,55 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2007 – 30.06.2007 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 109,69 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 11,25 YTL
Toplam İşveren Katkısı 120,94 YTL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi)
Brüt Ücret 531,00 YTL 450,00 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 74,34 YTL 63,00 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 5,31 YTL 4,50 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 451,35 YTL 382,50 YTL
Gelir Vergisi 67,70 YTL 57,38 YTL
Damga Vergisi 3,19 YTL 2,70 YTL
Kesintiler Toplamı 150,54 YTL 127,58 YTL
Net Ücret 380,46 YTL 322,42 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 103,55 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 10,62 YTL
Toplam İşveren Katkısı 114,17 YTL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2005 – 31.12.2005 Dönemi)
Brüt Ücret 488,70 YTL 415,80 YTL
SSK Primi İşçi Hissesi 68,42 YTL 58,21 YTL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4,89 YTL 4,16 YTL
Gelir Vergisi Matrahı 415,39 YTL 353,43 YTL
Gelir Vergisi 62,31 YTL 53,01 YTL
Damga Vergisi 2,93 YTL 2,49 YTL
Kesintiler Toplamı 138,55 YTL 117,87 YTL
Net Ücret 350,15 YTL 297,93 YTL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.01.2005 – 31.12.2005 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 95,30 YTL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 9,77 YTL
Toplam İşveren Katkısı 105,07 YTL
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2004 – 31.12.2004 Dönemi)
Brüt Ücret 444.150.000 TL 378.000.000 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 62.181.000 TL 52.920.000 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 4.441.500 TL 3.780.000 TL
Gelir Vergisi Matrahı 377.527.500 TL 321.300.000 TL
Gelir Vergisi 56.629.125 TL 48.195.000 TL
Damga Vergisi 2.664.900 TL 2.268.000 TL
Kesintiler Toplamı 125.916.525 TL 107.163.000 TL
Net Ücret 318.233.475 TL 270.837.000 TL
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ (01.07.2004 – 31.12.2004 Dönemi)
SSK Primi İşv. Hissesi (% 19,5) 86.609.250 TL
İşsizlik Sigortası İşv. Hiss. (% 2) 8.883.000 TL
Toplam İşveren Katkısı 95.492.250 TL

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

1.273,50

1.273,50

Sigorta Primi İşçi Payı

178,29

178,29

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

12,74

12,74

Gelir Vergisi Matrahı

1.082,47

1.082,47

Gelir Vergisi

162,37

162,37

Damga Vergisi

9,67

9,67

Kesintiler Toplamı

363,07

363,07

Net Ücret

910,43

910,43

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.07.2015-31.12.2015 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

261,07

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

25,47

Toplam İşveren Katkısı

286,54

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

1.647,00

1.647,00

Sigorta Primi İşçi Payı

230,58

230,58

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

16,47

16,47

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95

1.399,95

Gelir Vergisi

209,99

209,99

Damga Vergisi

12,50

12,50

Kesintiler Toplamı

469,54

469,54

Net Ücret

1.177,46

1.177,46

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

337,64

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

32,94

Toplam İşveren Katkısı

370,58

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

1.647,00

1.647,00

Sigorta Primi İşçi Payı

230,58

230,58

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

16,47

16,47

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95

1.399,95

Gelir Vergisi

209,99

209,99

Damga Vergisi

12,50

12,50

Kesintiler Toplamı

469,54

469,54

Net Ücret

1.177,46

1.177,46

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

337,64

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

32,94

Toplam İşveren Katkısı

370,58

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

2.029,50

2.029,50

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13

284,13

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30

20,30

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,07

1.725,07

Gelir Vergisi

258,76

258,76

Damga Vergisi

15,40

15,40

Kesintiler Toplamı

578,59

578,59

Net Ücret

1.450,91

1.450,91

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

416,05

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

40,59

Toplam İşveren Katkısı

456,64

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

2.029,50

2.029,50

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13

284,13

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30

20,30

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,07

1.725,07

Gelir Vergisi

258,76

258,76

Damga Vergisi

15,40

15,40

Kesintiler Toplamı

578,59

578,59

Net Ücret

1.450,91

1.450,91

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

416,05

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

40,59

Toplam İşveren Katkısı

456,64




ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

16 Yaşından Büy.

16 Yaşından Küç.

Brüt Ücret

2.029,50

2.029,50

Sigorta Primi İşçi Payı

284,13

284,13

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

20,30

20,30

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,07

1.725,07

Gelir Vergisi

258,76

258,76

Damga Vergisi

15,40

15,40

Kesintiler Toplamı

578,59

578,59

Net Ücret

1.450,91

1.450,91

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

01.01.2018-31.12.2018 Dönemi

Sigorta Primi İşv. Payı (% 20.5)

416,05

İşs. Sig. Prm. İşv. Payı (% 2)

40,59

Toplam İşveren Katkısı

456,64