0,00₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

2022 MAYIS AYI VERGİ TAKVİMİ

MAYIS 2022 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

5 Mayıs 2022 Perşembe

Mart 2022 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Mart 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2022 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mart 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ocak-Mart 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Ocak-Mart 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

2021 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

7256 ve 7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

9 Mayıs 2022 Pazartesi

Nisan 2022 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mayıs 2022 Salı

16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

13 Mayıs 2022 Cuma

16-30 Nisan 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16 Mayıs 2022 Pazartesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

17 Mayıs 2022 Salı

2022 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Mayıs 2022 Cuma

Nisan 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Mayıs 2022 Çarşamba

1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Mayıs 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Mayıs 2022 Perşembe

Nisan 2022 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

GVK Geçici 61. Mad. Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

31 Mayıs 2022 Salı

Nisan 2022 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Nisan 2022 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Nisan 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Nisan 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

2022 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (Konut dışı binalar için)

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

7256 ve 7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

2021 Yılı Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi