Yaklaşım Ocak 2023 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Mehmet MAÇ Taşıt, Makine, vs. Kiralama İşlemlerinde Tam KDV Tevkifatının Kapsamı ve Uygulaması
Nuri DEĞER Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetlerde KDV
Mustafa ÇOLAK Vergi Danışma Komisyonu, Sahte Belgeye İlişkin Kararları ve Değerlendirilmesi
Altar Ömer ARPACI Zarar Ziyan ve Tazminatların Giderleştirilmesinde Özellik Arz Eden Hususlar
Levent BAŞAK 7420 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Analizi, Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar ve Yapılması Gereken Düzenlemeler
Gürcü GÜNGÖR Sanal Pos İle Yapılan Tahsilatların KDV Beyanında Gösterilmesi
Hasan Basri CAN Vergi Borcu İçin Yapılan Kredi Kartı Komisyon Ödemelerinin Gider Yazılması
Mehmet YÜCEL İşe Başlamadan Önce Demirbaş, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yapılan Harcamaların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Ertan AYDOĞAN Elektrikli Scooter Kullanımında Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatların Faturalandırılması ve KDV Beyanı
Fırat İNSEL Tebliğ Işığında Konaklama Vergisi
Özkan ARSLAN 2023 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Onaylarına İlişkin Sürenin Bir Ay Daha Uzaması Mümkün müdür?
Ferhat FAHRAN 7420 Sayılı Kanunla Getirilen Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Vergilendirme Hükümlerinin, 6102 Sayılı TTK’nın Esas Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Hükümleri Karşısında Değerlendirilmesi-I
Hüseyin MERT & Mevlüt GÜNGÖR Yeniden Değerleme Oranının İdari Yargılamalara Etkisi ve 2023 Yılında Uygulanacak Parasal Hadler
Özkan AYKAR Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında KDV Uygulamaları
Yüksel GÜNEŞ Ortaklık Adına Kayıtlı Hatlı Minibüs Satışının Yapılarak Ticari Taksi Faaliyetine Devam Edilmesi Halinde Vergilendirmenin Nasıl Yapılacağı
Eda KAYA BÜKÜLMEZ Yasal Defterlerin Tasdik Ettirilmemesinin Sonuçları
M. Vefa TOROSLU Konaklama Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi
Ahmet SOLMAZ 2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Serdar GÜNAY Asgari İşçilik Oranlarına İtiraz
Mustafa İTİŞKEN Madenlerin Yeraltı İşlerinde Çalışan İşçilerin Ölümlerinde Korumacılık Kapsamı Kalıcı Hale Getirildi - Deprem Bölgesindeki İşyerlerinde Prim Belgelerinin Verilmesi ve Primlerin Ödenmesine İlişkin Süre Uzatıldı
Sevgi ÜVEDİ Çıraklar İle Stajyerlerin Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Çalışmalarının EYT’ye Etkisi
Mustafa CENGİZ İlk Sigorta Başlangıç Tarihi 18 Yaşından Önce Olan Sigortalıların Emeklilik İşlemleri
Murat ARAZ SGK Mevzuatınca Uygulanan İdari Para Cezalarının “Cezaların Şahsiliği İlkesi” Açısından Değerlendirilmesi
Serdar ADAY Uygulanan İPC’yi Peşin Ödemekle Birlikte İtiraz Eden İşverenin İtirazının Reddi Halinde Peşin Ödeme İndirimi Geri Alınır mı?
Fahrettin YÜKSEK SGK Mevzuatında İnşaat Devir İşlemleri
Mahmut ÇOLAK İşyerinde Geçerli Olan Ücret Sisteminin Ortaya Konulması
Arif TEMİR Gebe ve Doğum Yapan Memurların Hakları
Cumhur Sinan ÖZDEMİR İş Arama İzninde İşçinin Talebi Aranır mı?
Erol GÜNER Bildirim Öneli İçinde Rapor Alınması
Çetin SONKAYA Sosyal Medyanın (Kötüye) Kullanımından Kaynaklı İş Uyuşmazlıklarında Meşruiyet Değerlendirmesi Hangi Kriterler Üzerinden Yapılmalıdır?
Bünyamin ESEN İş Kanunu’na Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
Ahmet AĞAR Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Var mı?
ÖZEL – DİĞER
Soner ALTAŞ Anonim Şirketin Statü Yedeklerini Kâr Dağıtımında Kullanma Koşulları
Ufuk ÜNLÜ Anonim Şirketlerde Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye Eklenmesi Sonrası Ortaklara Bedelsiz Hisse Senedi Verilmesi
Özdem SATICI TOPRAK Anonim Şirketlerde Elektronik Yönetim Kurulu Toplantıları
Salih ÇALAL Anonim Şirketlerce İcra Yoluyla Edinilen Gayrimenkullerin Satışı
Mustafa YAVUZ Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulun İzni Olmadan Şirketle İşlem Yapamaması
HUKUK
Mustafa ALPASLAN & Elif CANKURT Danıştay’ca Verilen Bozma Kararlarının Ödemeye Etkisi Nedir?
Erol TÜRK Süreli Fesihte Uygulanacak Kurallar
Nazlı Gaye ALPASLAN Vergi Daireleri, 213 Sayılı VUK Md. 153/A Teminat Hükmü Maddesini Yanlış mı Uyguluyor?