0,00₺

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Yaklaşım Mayıs 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

Damga Vergisine Tabi Kağıtta Birbirinden Tamamen Ayrı Birden Fazla Akit veya İşlem Bulunması Halinde Vergileme Yazarlar :NURİ DEĞER
Üniversitelerin Basımevi veya Yayınevi Faaliyetlerinin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu Yazarlar :AHMET EROL
Vergisel Açıdan Home Ofis Giderleri Yazarlar :MEHMET MAÇ
Vergide Neler Yapıyoruz?-I Yazarlar :HALDUN DARICI
Yatırımlar Nedeniyle İndirimli Vergi Uygulaması ve Yeniden Değerleme Yazarlar :MEHMET EMİN AKYOL
7338 Sayılı Kanun Sonrası Kamudan Olan Alacakların Şüphelilik Durumu Yazarlar :ALTAR ÖMER ARPACI
5258 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Tarımsal Destekler ve Yapılması Gereken Birkaç Düzenlemenin Analizi Yazarlar :LEVENT BAŞAK
Sosyal Medya Hesaplarının Tasarımı ve Reklamcılık Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerde KDV Tevkifatı Yazarlar :HASAN BASRİ CAN
Sahte Belge Ticari Defterlerin Delil Olma Vasfını Etkiler mi? Yazarlar :MEHMET FİL
5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle KDV Oranlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler Yazarlar :FIRAT DEMİR
Yurt Dışından Satın Alınan Tercümanlık Hizmetinin Vergilendirilmesi Yazarlar :İSMAİL KARAKOÇ
Evde Üretilen Ürünlerin İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı Uygulaması Yazarlar :ERTAN AYDOĞAN
Değerli Konut Vergisi Uygulamasında Birden Fazla Meskenin Bildirimi Yazarlar :ALİ EKMEN
Türkiye’de Kalma Süresinin 4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi Yazarlar :SİNEM YEŞİLDAĞ DEMİR
Kurumlar Vergisinde Eğitim ve Öğretim Kazanç İstisnası ve Uygulaması Yazarlar :CİHAN TEKİN
7394 Sayılı Kanun’un Vergisel Yenilikleri Yazarlar :FIRAT İNSEL
İş Ortaklığında İşin Bitiminden Sonra Lehte Oluşan Hasılatın Belgelendirilmesi ve Beyanı Yazarlar :YUNUS SÜRMELİ
ÖTV IV Sayılı Listede Yer Alan Malların İthalinden Önce Yapılan Ardiye Hizmet Bedeli İthalde Alınan ÖTV Matrahına Dahil midir? Yazarlar :YİĞİT YILDIZ
Yurt Dışı Kaynaklı Sosyal Ağ Sağlayıcılarından Temin Edilen Reklam Hizmetlerine İlişkin Harcamaların Vergi Kanunları Karışışındaki Durumu Yazarlar :YENER ŞENGEL
Finansman Gider Kısıtlaması ve Uygulamada Doğabilecek Sorunlar Yazarlar :AHMET SAĞLI
TFRS 16 Kiralamalar Standardı Kapsamında Kiralamanın Tanımlanması ve Kiralama Süresi Yazarlar :CANSU ÜNLÜ
Kalp Krizi Hangi Hallerde Kurumca İş Kazası Sayılır? Yazarlar :SERDAR GÜNAY
1 Mayıs “Emek ve Dayanışma Günü“Nün İş Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Yazarlar :EROL GÜNER
Yabancı İşçi Çalıştırmada Turkuaz Kart Uygulaması Yazarlar :ARİF TEMİR
Uzaktan Çalışmanın Niteliği Nedir? Yazarlar :CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
Ruhsatlarda ve Ticaret Sicil Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarında İşyeri Tescili (Otomatik Tescil) Yazarlar :MUSTAFA İTİŞKEN
Yurt Dışı Yoklama Belgesi Yazarlar :CEMİL UZUN
İş Kanunu’nda Derhal Fesih Hakkının Kullanılmasında Altı İşgünü Süre Yazarlar :AKIN ŞİMŞEK
Yıllık Ücretli İzne Dair İşverenlerin Yükümlülükleri Nelerdir? Yazarlar :MURAT ARAZ
İşçilerine Eşit Davranmayan İşveren Tazminat Öder mi? Yazarlar :BURCU ŞENSOY
Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir mi? Yazarlar :MUSA ALBAYRAK
SGK Tarafından Vazife Malûllerine Sağlanan Haklar Yazarlar :FAHRETTİN YÜKSEK
Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Uygulamasının İşsizlik Sigortası ve Çalışma Hayatındaki Sonuçları Yazarlar :RAŞİT ULUBEY - EMRE ULUBEY
Limited Şirket Ortaklarının Ek Ödeme Yükümlülüğü Yazarlar :SONER ALTAŞ
Adi Şirketin (Ortaklığın) Devrine ve Feshine Yönelik İşlemler Yazarlar :UFUK ÜNLÜ
Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Yazarlar :ÖZDEM SATICI TOPRAK
Anayasa Mahkemesinin Vergide 367 Kararı, Ne Bis İn İdem İlkesinin Adli ve İdari Vergi Suçları Açısından Uygulanabilirliği Yazarlar :MUSTAFA ÇOLAK (PROF.DR.)
Kuyum Ticareti, Yetki Belgesi Verme Şartları ve Konuya İlişkin Önemli Bilgiler Yazarlar :NURAY ÇELİK CEYLAN
DANIŞTAY KARARLARI
MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ
2022 Yılında Veraset ve İntikal Yoluyla (İvazsız Olarak) Elde Edilen Edinimlerde Uygulanacak İstisna Tutarları, Verginin Hesaplanması ve Beyanı (E-Yaklaşım) Yazarlar :MEHMET YÜCEL
Gayrimenkullerin Alım-Satımının Değer Artış Kazancı Kapsamında Vergilendirilmesi ve Beyanı (E-Yaklaşım) Yazarlar :ŞENOL METE
Adi Konkordato İşlemleri ve Alacaklılar Açısından Vergisel Sonuçları (E-Yaklaşım) Yazarlar :HALİT FİKİR
Bir Karmaşa ve Çelişki Yumağı: Elektronik Ortamda Yapılan Vergisel Uygulamaların Hukuki Yansımaları (E-Yaklaşım) Yazarlar :MUSTAFA ALPASLAN
Veraset Yoluyla veya İvazsız Suretle İntikalin Vergilendirilmesi (E-Yaklaşım) Yazarlar :YÜKSEL GÜNEŞ
Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım) Yazarlar :ÖZKAN AYKAR
Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlara Karşı Uzlaşma ve Cezalarda İndirim Müessesesi (E-Yaklaşım) Yazarlar :ONUR ŞAHİN - AHMET ALTUNKUŞ
193. Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda Tüm Mükellefler İçin İndirilebilecek Sigorta, Eğitim ve Sağlık Harcamaları (E-Yaklaşım) Yazarlar :MEHMET FEYZİ BİRGİLİ
İşveren Vekili Konumunda Sayılanlara Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi (E-Yaklaşım) Yazarlar :MAHMUT ÇOLAK
5510 Sayılı Kanun’un Ek 20. Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma (E-Yaklaşım) Yazarlar :SEVGİ ÜVEDİ
Suriyeliler Çırak Olabilir mi? (E-Yaklaşım) Yazarlar :SALİH BOŞDURMAZ
Şirketin Ticari Aracını Şirketin İşçisi Olmayan Birisinin Kullanması Durumunda SGK Tarafından Şirkete Ceza Uygulanacaktır (E-Yaklaşım) Yazarlar :AHMET AĞAR
e-Bildirge Belge Türü 13 Açmazı Nedir? (E-Yaklaşım) Yazarlar :VEDAT İLKİ
Kurumsal e-Posta Prosedürünün Belirlenmesinde Hangi Hususlar Dikkate Alınmalıdır? (E-Yaklaşım) Yazarlar :ÇETİN SONKAYA
Anonim Şirketlerde Ticaret Unvanının Kullanılması ve Korunması (E-Yaklaşım) Yazarlar :SALİH ÇALAL
Limited Şirketlerin Organ Eksikliği Nedeniyle Feshi (E-Yaklaşım) Yazarlar :MUSTAFA YAVUZ
Vergi Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından İnceleme Sırasında Vergi Suçu Fiili İşlenmiş Olduğunun Saptanması Halinde İnceleme Sonucu Beklenmeksizin Cumhuriyet Savcılığına Kamu Davası Açılması İçin Suç Raporu Düzenlenebilecektir (E-Yaklaşım) Yazarlar :NAZLI GAYE ALPASLAN