Yaklaşım Kasım 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Mustafa ÇOLAK Orta Vadeli Dönemde Vergi Harcamaları Profili, Öneriler ve Analizi
Mehmet MAÇ Yurt Dışından Alınan Hizmetlerin Hangilerinde KDV Sorumluluğu Vardır Hangilerinde Yoktur
Haldun DARICI Orta Vadeli Programlardaki Gelişmeler
Abdullah SARAÇ Vergi Cezalarında Tahakkuk
Altar Ömer ARPACI Vergisel Muafiyet ve İstisnalar Açısından Belediyeler ve Belediye Şirketleri
Levent BAŞAK Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Hasan Basri CAN Uzaktan Eğitimde Ödenen Özel Okul Ücretinin İadesi Konusunda Yargıtay’ın Son Değerlendirmesi
İsmail KARAKOÇ Gerçek Faydalanıcı Bildiriminin Önemi ve Uygulamadaki Yaptırımın Yetersizliği
Mehmet YÜCEL İhracat Muaflığı Uygulaması
Kemal EFELER Taşıtlarda ÖTV Matrahının Tespiti ve Vergisel Sorumluluk
Fehmi EGE Değişen Yönleri İle Vergi Cezalarında İndirim Müessesesi
Yunus SÜRMELİ Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu ve Gerekliliği
Ertuğrul Kutay ÜNAL Kaçakçılık Suçlarına Getirilen Etkin Pişmanlık ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Hukuki ve Ahlaki Yönden Değerlendirilmesi-II
Tanju GÜNDÜZ Vadeli Olarak Satılan Taşınmazların Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi
Uğur KIZILGÜL Yapılan Sözleşme İle İşyeri Devri Kapsamında Devredilen Personelin “Kıdem Tazminatlarının” Yeni İşverence Safi Kazanç Tespitinde Gider Yazılma Durumu
Ufuk ÜNLÜ Kooperatiflerce Kurulan Hobi Bahçelerinin Üyelere Teslimi
Ferhat FAHRAN Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesinin Vergi Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi
Yunus ŞENGÖZ Türk Vergi Ceza Hukukunda Zincirleme Suç, Suçun Unsurları, Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Sürenin Başlangıç Tarihi-II
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Akın ŞİMŞEK Kamu Kurumlarının Memurları Resen Malûlen Emekliliğe Sevk Yetkisi
Mahmut ÇOLAK Sayıştay Denetimlerinde SGK Para Cezalarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi
Erol GÜNER İş Kanunu'na Göre Yıllık Ücretli İzinde Zamanaşımı Süresi
Çetin SONKAYA Yargıtay Kararlarında Belirlenmiş İlkeler Çerçevesinde İhbar Sürelerinin Yönetiminde Dikkate Alınması Gereken Hususlar
Sevgi ÜVEDİ Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Bilinmesi Gerekenler
Mustafa CENGİZ Yaşlılık veya Malûllük Aylığı Talebinde Bulunan Sigortalıların 4/b (Bağ-Kur), GSS vb. Prim Borçlarının Aylık Başlangıç Tarihine Etkisi
Raşit ULUBEY & Emre Furkan ULUBEY Ücretlendirmesi; Sabit Ücret İle Primden Oluşan Çalışmalarda Fazla Çalışma, UBGT Çalışma Ücretleri ve Yıllık İzin Ücreti Doğru mu Hesaplanıyor
Fahrettin YÜKSEK Emeklilerin Kamu Kurumlarında Çalışma Yasağının Kapsamı
Serdar ADAY Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi
Murat ARAZ İş Kanunu’na Göre Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Olmadığının Tespiti Halinde SGK Mevzuatınca Yapılacak İşlemler
Bünyamin ESEN İşverenlerin İşçilerine Isınma ve Enerji Desteği Ödemelerine Vergi ve Prim Muafiyetinin Uygulanması
ÖZEL – DİĞER
Soner ALTAŞ Limited Şirket Müdürlerinin Haklı Sebeple Azline İlişkin Dava Kime Karşı Açılır?
Özdem SATICI TOPRAK Tek Pay Sahibi Bulunan Anonim Şirketlerin Yönetim ve Temsili
HUKUK
Arif TEMİR Yabancıların Çalışma İzinlerinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı İtiraz ve Dava Yoluna Başvurulması
Nazlı Gaye ALPASLAN Vergi Daireleri, 213 Sayılı VUK Madde 160/A ve Ayrıca 153/A Teminat Hükmü Maddesini Yanlış Tatbik Etmektedir
E-YAKLAŞIM
VERGİ - MUHASEBE
Ertan AYDOĞAN 1956 Yılından Önce Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazları Kamulaştırılmış Sayan Kuralın İncelenmesi
Onur ŞAHİN & Serkan KOŞAR Vergi Usul Kanunu’nda 376. Madde Uygulaması
Elif CANKURT Aynı Aile İçinde Eş Zamanlı Ölümlerin Vergisel Durumu
Cansu ÜNLÜ TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardının Amacı, Kapsamı ve Önemli Tanımlar
Yüksel GÜNEŞ Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Karşılıklı Anlaşma Usulüne Başvurma Hakkı
Gülşah ACAR Amortisman Uygulamasında Son Yenilikler
Mete YİĞİTLER Eşyalı Kiraya Verilen Gayrimenkullere Yapılan Harcamaların Vergilendirilmesi
Zafer ÖZCİVAN Vergi Dilimleri
Aybike Berika BAKIR Lisanssız Güneş Enerjisi İle Elektrik Üreten İşletmelerin Muhasebe Uygulamalarının TDHP ve TMS Çerçevesinde İncelenmesi
SOSYAL GÜVENLİK
Serdar GÜNAY Staj Sonrası Doğum Nedeniyle Doğum Borçlanması
Cemil UZUN Toptan Ödemenin İhyası İşlemleri
İŞ HUKUKU
Cumhur Sinan ÖZDEMİR İşçi Ücretinden Takas Hakkı
Ahmet AĞAR Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve Kullanma Şartları
ÖZEL - DİĞER
Salih ÇALAL Belediye Şirketlerinin Hesabında Bulunan Nakit Tutarların Banka Hesabında Değerlendirilmesi
Mustafa YAVUZ Sermaye Şirketlerinde Çoğunluk İlkesi
HUKUK
Mustafa İTİŞKEN 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İdari Para Cezalarında Zamanaşımı
Özhan Ayhan HARMAN Karayolları Trafik Kanunu Kapsamında Karayolu Kavramı ve Karayolunun Kapsamı