Yaklaşım Haziran 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

Ahmet EROL Yurt Dışında Yerli Firmaların Katılımıyla Çeşitli Konularda Fuar Hizmetleri Düzenlenmesinin KDV Karşısındaki Durumu
Mustafa ÇOLAK Yeniden Karmaşık Hale Gelen Vergi Kaçakçılığı Suçu, Etkin Pişmanlık Hali ve Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Analizi
Mehmet MAÇ KDV Oranı Açısından Konutun Net Alanının Nasıl Tespit Edileceği
Haldun DARICI Vergide Neler Yapıyoruz?-II
Altar Ömer ARPACI Kamu Kurumlarında Kurumlar Vergisi Muafiyeti
Levent BAŞAK Garanti Süresinin Uzatılması Karşılığında Yabancı Kurumlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi Esasları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
Hasan Basri CAN eCall Hizmeti Alan Firmaların İlk Abonelik İşlemlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulaması
Mehmet FİL & Nimet FİL Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Gelen Faturanın Giderleştirilmesi ve Katma Değer Vergisinin İndirimi Nasıl Olacak?
Mehmet YÜCEL Turist Rehberlerine Yapılan Ödemelerin Niteliği ve Vergilendirilmesi
Ertan AYDOĞAN Serbest Bölgelerde Elleçleme Faaliyetinden Doğan Kazançların Vergilendirilmesi
Kemal EFELER Sporcuların Vergilendirilmesi
Fırat İNSEL 41 Seri No.lu KDV Tebliği’ndeki İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması
Yunus SÜRMELİ Mükelleflerin İzahat Talepleri ve Verilen İzahatlerin Koruma Hükümleri
Yiğit YILDIZ Demir-Çelikten İmal Edilen Ürünlerin Teslimindeki Stopaj Uygulaması Hakkında Özellikli Hususlar
Murat TOKMAKKAYA İş Ortaklığının Yürüteceği Yıllara Sâri İnşaat İşleri Nedeniyle Hakedişler Üzerinden Peşin Ödenen % 5 Vergi Stopajları İle Fatura Bedelleri Üzerinden Yapılacak 4/10 KDV Tevkifatlarının İadeleri
Mustafa ALPASLAN Sahte Fatura Düzenleme Kuşkusuyla İncelemeye Sevk Edilen Mükelleflerin Matrah Artırımı Talepleri Konusunda Haziran 2022 Tarihine Kadar İnceleme Raporlarının Vergi Dairesine İntikali İle Sonuçlandırılması Gerekiyor
Onur ŞAHİN & Serkan KOŞAR Serbest Meslek Faaliyetlerinde Cep Telefonu Amortisman ve Giderleri
Cansu ÜNLÜ TFRS-16 Kapsamında Kiracı Açısından Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
SOSYAL GÜVENLİK – İŞ HUKUKU
Erol GÜNER Doğumdan Önce ve Sonra Çalıştırılmayacak Süreler Rapora Mı Bağlıdır?
Arif TEMİR Yargıtay Kararına Göre İşçinin Uyuşturucu Ticareti Yaparak Bir Gün İşe Gelmemesi Geçerli Fesih Nedeni
Mustafa İTİŞKEN Sosyal Güvenlik İşlemlerinde Mali Tatil Uygulaması
Sevgi ÜVEDİ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sigortalılara Yönelik Faaliyetleri
Cemil UZUN Tarım Sigortalılarına Prim Ödeme Kolaylığı
Murat ARAZ SGK’da Yeni Bir Uygulama Başladı: SGK İşveren Temsilciliği
Fahrettin YÜKSEK SGK’ya İşyeri Dosyası Tescil Tarihinde Sigortalı Bildirimi Yapmamanın Cezası Var mıdır?
Hilal SÖYLEMEZ Fazla Çalışma Kavramı, Koşulları ve Çeşitleri
Raşit ULUBEY & Emre ULUBEY 1 Mayıs Genel Tatil Günü veya Hafta Tatili Günü Çalışan İşçinin, Bu Çalışmalarının Farklı Yönlerden Değerlendirilmesi
Hamit TİRYAKİ Toplum Yararına Çalışma Programlarındaki Katılımcıların Statüsü ve Kıdem, İhbar Tazminatı Hakları
Ertuğrul GEZEN Kıdem Tazminatına Esas Sürenin Hesaplanmasıyla İlgili Önemli Detaylar
ÖZEL – DİĞER
Soner ALTAŞ Limited Şirketin Kendi Paylarını Devralma ve Devretme Prosedürü
Ufuk ÜNLÜ Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu
Salih ÇALAL Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Yapılan Son Değişiklikler
Yasin YAVUZ Kurumsallığın ve Finansal Güvenilirliğin Artmasında İç Denetim ve Bağımsız Denetimin Rolü
Mustafa YAVUZ Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Onayının Yaptırılma Zorunluluğu
HUKUK
Mehmet Ezhan DOĞRUSÖZ & Nergis Feride KAPLAN DÖNMEZ Vergi Yargılamasında Davaya Katılma Kavramında Hukuki Yarar
Nazlı Gaye ALPASLAN Vergi Usul Hukukunda Tahakkuk Fişi Uygulamaları
Erol TÜRK 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Görkem HARAÇCI Bazı Yargı Kararları Doğrultusunda Düzeltme ve Şikâyet Prosedürünün İşlevsiz Hale Getirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme
E-YAKLAŞIM
VERGİ – MUHASEBE
Selami DİLER Engellilerin Yurtiçi Taşıt Alımlarında Vergisel Durum
Ali EKMEN Belediyeler Tarafından Elektronik Ortamda Üretilen Evrakların Kanıtlayıcı Belge Olarak Kullanılması
Özkan AYKAR Akaryakıt, LPG, Tütün ve Alkollü İçkilerde Teminat Uygulaması
M. Vefa TOROSLU Manipülasyona Tabi Mallarda Değerleme ve Muhasebeleştirilmesi
Sabahattin ERİŞİR Vergi Kanunu Değişiklikleri ve Uygulama Sorunlarından Süregelen Bir Örnek
SOSYAL GÜVENLİK
Mahmut ÇOLAK 2 Nisan 2018 Tarihinden Sonra Belediye Şirketlerinde Personel Uygulamaları
Mustafa TÖZENER Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olma Şartı Aranan Teşviklerden Yararlanmaya İlişkin Hesaplama Nasıl Yapılmalıdır?
İŞ HUKUKU
Cumhur Sinan ÖZDEMİR İş Güvenliğinde İşaretlerin Önemi Nedir?
Çetin SONKAYA Biyometrik Veri İşleyen Personel (Konum) Takip Sistemlerinin Meşruiyetinde Altın Kural
Serdar ADAY Henüz Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmamış Olan İşçiye İstemesi Durumunda Avans Yıllık İzin Kullandırılabilir mi?
Ahmet AĞAR İşyerlerinde Yapılan Normal ve Diğer Çalışma Şekilleri İle Ödenecek Fazla Mesai Ücretleri
Vedat İLKİ 506 Sayılı (SSK) Kanunu İle 5510 Sayılı (SS ve GSS) Kanuna Tabi Olanların Kıdem Tazminatı Alma Yazısı Arasındaki Fark Nedir?
ÖZEL - DİĞER
Özdem SATICI TOPRAK Limited Şirket Ortaklarının Kişisel Alacaklılarının Hazcini İsteyebileceği Unsurlar
Yeşim AVCI Bireysel Emeklilik Sistemi
HUKUK
Barış Mert ÇOBANOĞLU Sahte Belge Kullanımından Kaynaklanan Vergi Ziyaı Cezaları ve Alınabilecek Önlemler
Ertuna KARA Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası