Yaklaşım Ağustos 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Nuri DEĞER İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesinin Hesaplanmasında Atik Nedeniyle Yüklenilen KDV’den Pay Verilmesinin Usul ve Esasları
Ahmet EROL Yüzer Havuz Teslimlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Mustafa ÇOLAK Asgari Ücrete Vergi İstisnasının Diğer Gelir ve Kazançlar Açısından Uygulanabilirliği, Analizi ve Öneriler
Mehmet MAÇ 2 No.lu KDV Beyannamesi İle KDV Sorumluluğunun veya Tevkifatının Yerine Getirilmemesi Halinde Ortaya Çıkabilecek Vergi, Ceza ve Gecikme Faizi
Haldun DARICI Vergi Gelirleri Nasıl Artıyor?
Levent BAŞAK Yabancı Şirketlere Ait İrtibat Bürolarının Türkiye’deki Üretim Ekonomisi Açısından Kalite Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Hasan Basri CAN Teknopark Bölgesinde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Akademisyenlerden Aldıkları Danışmanlık ve Proje Hizmetlerinin Vergilendirilmesi
Mehmet YÜCEL 7417 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında ve İlişkili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
Ertan AYDOĞAN Organize Sanayi Bölgelerinde Açılan Özel Okulların İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Harcı
Cihan TEKİN Sporcu, Antrenör İle Hakemlerin Vergilendirilmesi
Fırat İNSEL 7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Vergisel Değişiklikler
Yunus SÜRMELİ İstanbul Finans Merkezi Kanunu İle Getirilen Mali (Vergisel) Düzenlemeler
Yiğit YILDIZ 7417 Sayılı Kanun’un Getirdikleri ve Yeni Varlık Barışı Uygulaması
Yunus ŞENGÖZ Türk Vergi Ceza Hukukunda “Aynı Fiilden İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı”nın veya “Aynı Fiilden İki Kez Yargılanma Yasağı”/“Ne Bis İn İdem” İlkesinin Uygulaması-II
Ferhat FAHRAN Enflasyon Düzeltmesi Öncesi, DAF’ların Sermayeye İlave Edilip, Edilmemesi Tercihinin Değerlendirilmesi
Cansu ÜNLÜ Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiralayan Açısından Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Mahmut ÇOLAK İş Sözleşmelerinin Askıya Alınması
Cumhur Sinan ÖZDEMİR Vardiya Sistemiyle Çalışan İşçi Hafta Tatili Kullanır mı?
Erol GÜNER Yıllık Ücretli İzinde Tasfiye
Sevgi ÜVEDİ Tarım ve Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı
Cemil UZUN Anne Babaya Tercih Hakkı
Akın ŞİMŞEK 7417 Sayılı Yasa’nın Kamu Çalışanları İle İlgili Öne Çıkan Düzenlemeleri
Murat ÖZDAMAR Ortak Olunan Şirketten 4/a Kapsamında Sigortalı Bildirilmenin Sonuçları
Serdar ADAY Yeni Asgari Ücretin İşverenlere Maliyeti Başta Olmak Üzere Etkilediği Unsurlar
Murat ARAZ Yasal Süresi Dışında Düzeltme Amaçlı Verilen Bildirgeler İçin Hangi Hallerde İPC Uygulanmaz?
Burcu ŞENSOY Usulsüz Fesih Nasıl Önlenir?
Raşit ULUBEY & Emre ULUBEY Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Tebligatlar Usule Uygun Yapılıyor mu?
Emre ULUBEY Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Tebligatlar Usule Uygun Yapılıyor mu?
ÖZEL – DİĞER
Soner ALTAŞ Anonim Şirkette Yasal Yedeklerle Kâr Dağıtımı
Ufuk ÜNLÜ Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Yetkilerinin Sınırlandırılması ve Genişletilmesi
Özdem SATICI TOPRAK Anonim Şirketlerin Feshi Davası
Salih ÇALAL Kooperatiflerin Denetim Usulleri Yeniden Düzenlendi
HUKUK
Mustafa ALPASLAN Mali Yargıda Adli Tatil (20 Temmuz-31 Ağustos) ve Ödeme Emrine Karşı Vergi İptal Davası
Hamit TİRYAKİ Hangi Trafik-İş Kazalarından İşveren Sorumlu Tutulmaz
Fahrettin YÜKSEK Hizmet Tespit Davalarında Tarafların Bilmeleri Gereken Ayrıntılar
E-YAKLAŞIM
VERGİ - MUHASEBE
Altar Ömer ARPACI Engelliler Açısından 2022 Yılı İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması
Ali EKMEN Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri
Mehmet YILDIRIM e-Ticaret Siteleri ve Uygulamalar Üzerinden Yapılan Satışlar
Menderes ÇETİN 32 Sayılı Karara İlişkin Yayımlanan Son Düzenlemelerin Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumlara Olan Etkisi
SOSYAL GÜVENLİK
Kemal AKYOL 2022 Yılı Temmuz Ayından İtibaren İdari Para Cezalarında Üst Sınırlar Ne Kadar Oldu?
Kadir GÜLERCE İdari Para Cezaları Neden Var?
Ahmet AĞAR İşverenlere Aylık 100 TL Asgari Ücret Desteği 2022 Temmuz Ayından İtibaren Yeniden Verilecektir
Mustafa GÜNŞEN Vergi ve Vergi Cezaları İle SGK Kurum Alacakları Ve İdari Para Cezalarında Zamanaşımı Süreleri
İŞ HUKUKU
Çetin SONKAYA Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programı Katılımcıları Sendika Üyesi Olabilirler mi?
Erdem AZMAN 2022 Yılı Temmuz Ayı İtibariyle Asgari Ücrette Meydana Gelen Artış Neticesinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Asgari Ücret İle Çalışanların Güncel Durumu
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Mustafa TÖZENER 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4. Maddesi Kapsamındaki Teşvikte Başvuru Nasıl Yapılır?
ÖZEL - DİĞER
Mustafa YAVUZ Kooperatiflerde Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek İki Yılda Bir Yapılabilme Esasları
Zafer ÖZCİVAN Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları
HUKUK
Ertuna KARA Sulh Sözleşmesi
Özhan Ayhan HARMAN Klinik Araştırmalarda Kişisel Verilerin Korunması