11 Nisan 2021 Pazar

Ücretsiz izne çıkarılanın yerine eleman alınması

Yazarın Tüm Yazıları


Sağlık çalışanı mecbur edilerek ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakılıyor. Haklarımızı kaybetmemek için belki umuduyla mecbur imzalıyoruz. İŞKUR'dan işçi kabul edilip çalıştırılıyor. Bu durum art niyet ve çalışanın mağdur edilmesi değil midir? Haklarımız nelerdir?

Ücretsiz izin düzenlemesi işverene ücretsiz izne çıkaracağı işçiyi belirleme konusunda bir sınırlama getirmese de, işverenin çalışanlarını koruma ve gözetme, eşit ve dürüst davranma yükümlülüğü var. Bu bağlamda, ücretsiz izne çıkarılan çalışanın yerine bir başkası işe alınıyorsa, bu durum hem eşit davranma ilkesine aykırılık hem de kötü niyetli davranış olarak değerlendirilebilir. Bu durum çalışana iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı verir.

İşverenin sizi ücretsiz izne çıkarıp yerinize yeni eleman alması, sizinle çalışmaya devam etmeyi düşünmediği şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de öncelikle işvereninizin hakkınızda ne düşündüğünü öğrenip ona göre pozisyon alabilirsiniz. Olumsuz bir durumda fesihten önce ayrımcılığın giderilmesi için işverene yazılı olarak ihtarda bulunup, ihtara rağmen ayrımcılığın giderilmemesi durumunda iş sözleşmesini sona erdirip, kıdem tazminatı talep edilebilirsiniz.

Ancak iş sözleşmesinin feshi, fesihle birlikte kıdem tazminatının da ödeneceği anlamına gelmiyor. İşveren, feshin haklı nedene dayanmadığı gerekçesiyle kıdem tazminatını ödemeyebilecek, büyük ihtimalle de ödemeyecektir. Bu durumda öncelikle arabulucuya başvurmanız gerektiğini, arabuluculuk görüşmesinden sonuç alamamanız halinde yargıya başvurabileceğinizi bilmenizde yarar var.

 

Tazminat için 7000 gün ya da 25 yıl gerekir

15 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum. İşe giriş tarihim 1 Ocak 2006. SSK kapsamında 5031 prim günüm var. Kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem veya ihbar tazminatı alabilir miyim, yoksa hiçbirini mi alamam?

Sigorta başlangıç tarihinizi belirtmemişsiniz. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce ise SGK'dan alacağınız kıdem tazminatı yazısını işverene ibraz ederek işten ayırılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ancak işten kendiniz ayrılmış olacağınızdan ihbar tazminatı alamazsınız.

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise kıdem tazminatı da ihbar tazminatı da alamazsınız. Kıdem tazminatı alabilmeniz için ya 7000 prim gününü tamamlamanız ya da 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmanız gerekir.

 

Borçlanılan süre için FHSZ verilmez

20 Ağustos 1969 doğumluyum. 20 Eylül 1991 sigorta başlangıç tarihim. 01.04.1993-31.08.1994 tarihleri arasında 17 aylık askerliğimi yedek subay olarak yaptım. Bu sürenin 3 ayı sınıf okulunda geçti. Bu süreyi borçlansam FHSZ alabilir miyim?  Eğer faydası oluyor ise 52 yaşında emekli olacağım diye düşünüyorum.

Fiili hizmet süresi zammı (FHSZ), 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga 32. maddesi ile 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma süreleri karşılığı fiili hizmet süresine/prim gün sayısına eklenen süreler olup, borçlanma karşılığı edinilen prim günleri için FHSZ hesaplanmaz. Bu bağlamda borçlanacağınız yedek subay okul dönemi için FHSZ verilmez ve emeklilik yaşınız değişmez.

 


Sözcü Gazetesi - 11.04.2021

  • Mevzuatta Son Çıkanlar