Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

(07 Ocak 2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

 

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 07 Ocak 2022 09:01