CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(23 Nisan 2021 Tarihli ve 31463 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3910

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 Nisan 2021

 

22.4.2021 TARİHLİ VE 3910 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.1.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29.6.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18.2.2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30.6.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1.4.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 23 Nisan 2021 14:04