CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(02 Şubat 2021 Tarihli ve 31383 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3471

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Şubat 2021

 

1.2.2021 TARİHLİ VE 3471 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

87.03

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

 

10

25

60

 

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 02 Şubat 2021 14:02