CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(13 Ocak 2021 Tarihli ve 31363 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3423

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

a) Geçici 24. maddesinin birinci fıkrasında,

b) Geçici 27. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde,

c) Geçici 28. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen destek tutarlarının, 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 27. maddesinin yedinci fıkrası ile geçici 28. maddesinin altıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

12 Ocak 2021


Eklenme Tarihi : 13 Ocak 2021 01:01